УС на РФК София-столична Ви уведомява, че внедри специализиран софтуер, обработващ данните от регистъра на РФК София-столична. Софтуерът е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации, и е разработен по задание на УС на РФК София-столична.

1.За внасяне на членски внос можете да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

2.Можете да заплатите членски внос в касите на Easy Pay;
3.Можете да използвате ePay;

Членски внос можете да внесете и тук:
4. Офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична на адрес: ж.к. "Изток", ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3
5. Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел.: 0888371278, сл.тел.: 929 14 71, адрес: ж.к. “Разсадника”, бл. 65, вх. Г, “Аптека Любен Славчев”.
Набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична
Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична

17 авг 2016
Резултат от проведен избор на делегати на РФК София-столична с неприсъствено общо събрание чрез гласуване по електронен път.

За - 96.72% от общия брой подадени гласове

Против - 0.82% от общия брой подадени гласове

Въздържали се - 2.46% от общия брой подадени гласове
14 авг 2016
Уважаеми магистър-фармацевти,
съгласно Устава на РФК София-столична се провежда избор на делегати на РФК София-столична с неприсъствено общо събрание чрез гласуване по електронен път.
Всеки пожелал да представлява РФК София-столична, записал се чрез формата на сайта на РФК или на събранието през април е вписан в делегатският списък приложен тук и представен на сайта.
Могат да гласуват само магистър-фармацевти със статус редовен или доброволен член.
Не е попълнена квотата от 210 делегата и 10% резерви за РФК София-столична, поради недостатъчно желаещи да ни представляват.
По тази причина ще бъде подадена като представителна събраната бройка делегати.

Трябва да попълните точно абсолютно всички полета от формата за гласуване.
Ако има неточности системата ще Ви връща до правилното попълване на всяко поле.
За да изпратите попълнената форма за гласуване трябва да натиснете ИЗПРАТИ ГЛАСУВАНЕТО.

Ако всичко е наред ще получите съобщението:


Избор на делегати на РФК София-столична с неприсъствено общо събрание чрез гласуване по електронен път. ГЛАСУВАНЕТО ПРИКЛЮЧИ!
04 авг 2016
СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА 15 АВГУСТ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Представям на Вашето внимание списъка на магистър-фармацевтите от Регионална фармацевтична колегия София-столична, които изразиха желание да бъдат делегати в Пети редовен конгрес на Български фармацевтичен съюз и в конгресите през следващите 3 години. Те заявиха желанието си като се записаха, чрез електронната форма на сайта на Столичната колегия и чрез заявяване на желание на Общото събрание на РФК София-столична в Националния дворец на културата през април.
Членовете на управителните органи на РФК София-столична са записани за делегати, според Устава на колегията. Магистър-фармацевти, които към 19 юни 2016 г. не са членове на РФК София-столична, не могат да бъдат делегати. Магистър-фармацевтите, които заявиха желание да участват, не са достатъчно, за да попълним цялата квота от 210 делегати, която се полага на Столичната колегия.
Делегатите ще бъдат гласувани общо, а не индивидуално, чрез електронно неприсъствено събрание посредством сайта на РФК София-столична ( -линк- ) на 15 август 2016 г. от 8:00 до 20:00 ч. Всички редовни и доброволни членове на РФК София-столична ще могат да гласуват през сайта и формата за гласуване на него като въведат своите имена, ЕГН, УИН и УЕБ код (това е кодът от Вашата професионална карта ЕПК, който е до снимката Ви). Формата за гласуване ще проверява данните в реално време и няма да допуска гласуване с некоректно въведени данни.
Изборът на делегати и електронното гласуване са изцяло съобразени с Устава на РФК София-столична.

С уважение,
ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international

Списъкът с кандидат-делегатите можете да разгледате тук:
Прочети още
12 юли 2016
ПОКАНА

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София–Столична (РФК-София-Столична), на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 25, т.6 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите във връзка с чл. 8, ал. 6 от Устава на РФК София-Столична, свиква извънредно общо събрание на РФК София-Столична, което ще се проведе неприсъствено чрез гласуване по електронен път. Гласуването ще се проведе на 15 август 2016 г. /понеделник/ от 08:00 ч. до 20:00 ч., чрез портал за електронно гласуване, който ще бъде достъпен през уеб сайта на РФК София-Столична (www.rfk-sofia.org).
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на делегати, съгласно списък, публикуван на уеб сайта на РФК София-Столична: (www.rfk-sofia.org), зa участие в V редовен Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, който ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2016 г., както и в конгресите на Българския фармацевтичен съюз, които ще бъдат проведени в рамките на следващите 3 години; Проект на решение: “Общото събрание избира делегати, съгласно списък, публикуван на уеб сайта на РФК София-Столична: (www.rfk-sofia.org), зa участие в V редовен Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, който ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2016 г. в гр. Несебър, Сол Несебър Ризорт, както и в конгресите на Българския фармацевтичен съюз, които ще бъдат проведени в рамките на следващите 3 години”.
Канят се редовните и доброволни членове на РФК София-Столична, записани в публикувания на сайта на РФК София-Столична (www.rfk-sofia.org) актуален регистър на колегията, да вземат участие в гласуването. На членовете на РФК-София-Столична ще бъде осигурен достъп до електронния портал за гласуване след идентифициране с ЕГН, УИН и буквено цифрен код, посочени на членската му карта. Членовете на РФК София-Столична могат да изразят по електронен път вота си с "да", "против" и"въздържал се". Допълнителна информация за начина на провеждане на електронното гласуване е публикувана на адрес: (www.rfk-sofia.org)

С уважение,
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-Столична

05 юли 2016
РФК София-столична e първата административна структура в България, която дава възможност да се заплаща членски внос през ePay и Easy Pay

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е удоволствие да Ви информирам за поредното постижение на Регионална фармацевтична колегия София-столична. Колегията ни е първата в България административна структура, която използва услугите на електронната система за плащане ePay и системата за разплащания Easy Pay.
След 6-месечна работа и преговори, успяхме да се споразумеем и да подпишем договор с ePay и Easy Pay. За целта бе разработен допълнителен нов софтуер за връзка на електронния регистър на РФК София-столична със системата на ePay и Easy Pay. Стремежът ни е да улесним членовете на РФК София-столична и да им бъде спестено време. Нашите членове вече могат да заплащат членския си внос, както го правят за други задължения като сметките за ток, вода, телевизия и др. Тъй като няма друг съюз, асоциация или държавна институция, която да предоставя възможност да се заплаща, чрез ePay членски внос и такси, освен ePay месните данъци и такси, задължения към бюджета и НАП, глоби към КАТ, ePay съдадоха в списъка от търговци „Административни услуги“, където РФК София-столична е първата и единствена административна структура.

Как можете да заплащате членски внос, чрез ePay и Easy Pay?
1. Посредством ePay: от списъка на търговците към Вашата регистрация в ePay добавяте „Административни услуги“, от които избирате „РФК София-столична“. Въвеждате правилно своя УИН, след което ще видите задължението. Внимание: чрез ePay можете да платите цялата сума за членския внос. Няма техническа възможност да ни предоставят възможността да избирате за конкретен месец или месеци, за които да заплатите.
2. Посредством Easy Pay можете да заплатите във всяка каса на „Изипей“ АД на територията на България. На касата на платежната институция трябва да назовете името на Регионална фармацевтична колегия София-столична, ако е необходимо да кажете, че е нова и че се намира в списъка с фирми в раздел „Административни услуги“. След като намерят РФК София-столична, какъвто и номер да ви поискат служителите на каса, Вие трябва да съобщите своя УИН. Те ще Ви информират за дължимите суми разбити по месеци. Внимание: на касите на Изипей задълженията Ви са разбити по месеци и такса за вписване в Държавен вестник, което Ви дава възможност да заплащате според желанието си от един месец до всички дължими месеци за една календарна година.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Вие сте важни за нас и ценим Вашето време! Вече не е необходимо да губите време, за да стигнете до нашия офис, можете да заплатите членския си внос още днес от Вашия дом или от всяко друго място, на което имате достъп до устройство, свързано с интернет, или да посетите един от офисите на Easy Pay, които са над 2000 в България. Надявам се, че чрез въвеждането на тези допълнителни възможности, ще бъдете наистина улеснени и ще можете спестите част от най-ценния ресурс в съвремието ни – време.С уважение,
ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
Отиди на страница  1 2 3 ... 31 32 33