УС на РФК София-столична Ви уведомява, че внедри специализиран софтуер, обработващ данните от регистъра на РФК София-столична. Софтуерът е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации, и е разработен по задание на УС на РФК София-столична.

1.За внасяне на членски внос можете да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

2.Можете да заплатите членски внос в касите на Easy Pay;
3.Можете да използвате ePay;

Членски внос можете да внесете и тук:
4. Офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична на адрес: ж.к. "Изток", ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3
5. Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел.: 0888371278, сл.тел.: 929 14 71, адрес: ж.к. “Разсадника”, бл. 65, вх. Г, “Аптека Любен Славчев”.
Набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична
Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична

16 яну 2017
Уважаеми членове на РФК София-столична,
Уведомявам Ви, че започна процеса по издаване на Удостоверенията по Наредба №28 и за пред НЗОК за 2017 г.. Всеки от Вас, който се нуждае от този вид Удостоверения, е необходимо да попълни електронно Заявление /банера е в зелено/ от сайта на РФК София-столична -линк- . Без да е получено такова заявление удостоверения не се издават.

Внимание! От миналата година НЗОК има изискване в удостоверенията да се изписва точният адрес на Вашата месторабота, Вашата длъжност и часовете на работното Ви време, точно както са вписани във Вашия трудов договор. Ако сте на две или повече работни места трябва да се отразят всичките в удостоверението.
Моля, да ни съдействате за тази информация по надлежния начин, защото всяка грешка ще води до проблеми, които искаме да Ви спестим.

Моля прочетете внимателно! Във връзка с данните, които се вписват в удостоверенията за НЗОК (според Условията и реда за сключване на договори с НЗОК от 2016 г.) и подлежат на вписване в Регистъра на РФК София-столична (според Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и според Правилника за структурата, организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на Българския фармацевтичен съюз) - адреса Ви по месторабота/адреса на аптеката, длъжността, която заемате, работното Ви време,
Моля, при получаването на удостоверенията, ако има промяна в тези данни, да носите трудов договор и справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ или служебна бележка от работодателя, в която са упоменати данните, които подлежат на вписване.
Целта е да не се допускат неточности при издаването на удостоверенията, което би довело до неприемане на документа в здравната каса, и да не се разкарвате повторно след това.

Внимание! За улеснение на процеса по издаване на удостоверенията и за да бъдете улеснени при получаването им, се съобразихме с препоръките на колегите посещаващи офиса и от 18 януари 2017 г. офисът на РФК София-столична за месец януари ще работи по следния график:

График временно работно време за януари 2017 г.
Влиза в сила от 18 януари 2017 г. до 03 февруари 2017 г. включително


Понеделник и вторник от 09:00 до 15:00 часа
Сряда и четвъртък от 14:00 до 20:00 часа
Петък от 10:00 до 17:00 часа
21 януари 2017 г. /събота/ от 10:00 до 16:00 часа
29 януари 2017 г. /неделя/ от 13:00 до 18:00 часа

С уважение,
ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
27 дек 2016
С настъпването на едни от най-светлите празници, бих искал най-сърдечно да Ви поздравя. Желая Ви позитивен лекарствен списък, който да включва крепко здраве и обич, която забравя злото, да съобщавате само подозирани желани реакции като усмивката на оздравели пациенти и да имате 100 % реимбурсация на добрите дела и успехи. Бъдете щастливи!

магистър-фармацевт Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК София-столична
11 дек 2016
КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2016/2017г.
от 05.12.2016 г. до 31.01.2017 г.


Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждането на преддипломен стаж за учебната 2016/2017 година на студенти в ПН "фармация" с ОКС "магистър" и на база на сключени договори между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет към Медицински университет – гр. София, Медицински университет – гр. Пловдив, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна, Факултет по химия и фармация към Софийски университет "Св. Климент Охридски", БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж.

Ако желаете да приемете студенти за стажанти е необходимо да се запишете от сайта или използвайки този: -линк-
Срокът за записване от страна на желаещите аптеки от цялата страна е от 05.12.2016г. до 31.01.2017г.

Може да се запишете единствено члрез електронно записване!

Офисът на РФК София-столична НЕ може, да Ви предостави повече информация, да Ви записва на място или по телефона.

При нужда се обръщайте към офиса на Български Фармацевтичен Съюз Тел.: + 359 700 17 881

С уважение,
Венелин Сапунаров
Отиди на страница  1 2 3 ... 34 35 36