От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична. Смятаме, че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации. Разработен е по задание на УС на РФК София-столична.

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

Както и при:
1. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл. 929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
2. Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3


Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична
Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична

25 ное 2015
Над 50 магистър-фармацевти и студенти участваха в съревнованието за купите на XI-ти турнир по боулинг за Купа „Фармация“ 2015, организирано от Регионална фармацевтична колегия София-столична.

След интересна и оспорвана игра купите в турнира взеха:

I място магистър-фармацевти – мъже: Тодор Найденов
I място магистър-фармацевти – жени: Дуннармандал Баттогтох
I място студенти по фармация – мъже: Мариян Димчев 5 курс, 12 група
I място студенти по фармация – жени: Деница Добрева 5 курс, 12 група

Турнирът се проведе на 22 ноември в боулинг залата на JOYstation-София, а в съревнованието можеха да участват магистър-фармацевти и студенти по фармация, учащи в Мудицински университет – София и СУ „Свети Климент Охридски“. Те се състезаваха в два кръга. От първата игра бяха излъчени шестте най-добри резултата от всяка категория – фармацевти мъже и жени и студенти по фармация – мъже и жени. А най-добрите от тях грабнаха купите в турнира.
03 ное 2015
Уважаеми колеги,
УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична организира за ЕДИНАДЕСЕТИ пореден път традиционния турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2015 г.
Участие в турнира могат да вземат всички магистър-фармацевти редовни или доброволни членове на БФС, включително и тези, които искат да се научат да играят боулинг. Сега е моментът да се научите на играта в обкръжението на приятели.

Участието е безплатно!

Турнирът ще се проведе на 22 ноември / неделя / 2015 г. От 17.00 часа в боулинг JOYstation гр.София, Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов № 3 /бившият склад на ЛИБРА/..
В съревнованието могат да вземат участие САМО магистър-фармацевти и СТУДЕНТИ по фармация учащи в Медицински университет София и СУ „Св. Климент Охридски”.
Участието в турнира е само с предварително записване на сайта на Регионална фармацевтична колегия София-столична rfk-sofia.org от 02.11.2014 г. до 22 часа на 18.11.2014 г. и е безплатно..

Правила:

За студентите по фармация има 30 места! След попълване на местата записването за студенти се преустановява.

Участниците получават обувки от 16.30 часа и в 17.00 трябва да са заели местата си пред пистите.

Първата игра е за разгряване и класирането не се отчита.

Втората игра е за резултат и от нея се излъчват шестте най-добри резултата в категориите:
1.Фармацевти мъже – 6 човека
2.Фармацевти жени – 6 човека
3.Студенти мъже – 6 човека
4.Студенти жени – 6 човека

Тези участници играят една финална игра и най-добрият резултат от всяка категория се обявява за носител на купата.Купите съответно са четири.

Замени на участници или записвания на място няма да се приемат! Ако има записани, които не са магистър фармацевти се дисквалифицират автоматично от участие.

Моля попълвайте регистрациите на КИРИЛИЦА !


Записване на магистър фармацевти

Записване на суденти

С уважение
Венелин Сапунаров маг.фармацевт
Председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична

15 сеп 2015
Уважаеми членове на Регионална фармацевтична колегия София-столична,
УС на РФК София-столична
НАБИРА
Свои представители за арбитражна комисия към РЗОК София по Закона за здравното осигуряване.


Представителство: за срок от една година в арбитражната комисия.
Натовареност: При необходимост от арбитраж, комисията се свиква в работен ден в часовия диапазон между 9:00 и 17.30 часа.

Условия на които отговорят кандидатите:

1. За членове на арбитражните комисии могат да бъдат определени:
- редовни или доброволни членове на РФК София-столична;
- без наложени наказания по реда на ЗСОМФ;
- неосъждани.
2. Да познават ЗЗО, ЗЛПХМ, Наредби 4,10 и 28, НРД, както и типов договор между НЗОК и аптеки
3. Опит и работа с НЗОК
4. Желаещите да бъдат представители на БФС в арбитражни комисии попълват декларация по образец до Контролната комисия на РФК, в която декларират задълженията си за отвод при конфликт на интереси, както и други обстоятелства. Подписват декларация по образец на БФС в офиса на РФК София-столична: гр. София п.к.1113 ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3
5. За участието си в арбитражните комисии представителите на БФС не получават възнаграждения или заплащане на други разноски
6. Представителите на БФС са длъжни да изпълняват компетентно и съответно на изискванията на 330 задълженията, като присъстват редовно на всички заседания на арбитражните комисии и съставят писмени становища в съответните срокове.
7. Представителите на БФС в арбитражни комисии са длъжни да преминат форми на специализирани обучения, организирани от УС на БФС и/или УС на РФК на БФС.

Други условия:

1. Участието на лицата в арбитражните комисии се прекратява при: 1. Повече от три отсъствия без основателна причина; 2. Молба за напускане на състава на арбитражната комисия; 3. Смърт, поставяне под запрещение или продължително заболяване и невъзможност на лицето да изпълнява задълженията; 4. Заличаване от регистъра на РФК на БФС; 5. Неизпълнение на задължението за участие в специализирани обучения по чл.12.
Желаещите попълват електронна форма за записване на сайта на РФК София-столична -линк- и подписват декларация по образец на БФС в офиса на РФК София-столична: гр. София п.к.1113 ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3

НАТИСНИ ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за записване до 22 септември 2015 г.

Критериите са съобразени с правилата за излъчване на членове на арбитражни комисии приети от УС на БФС.

Правилата за излъчване на членове на арбитражни комисии приети от УС на БФС

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
Председател на УС на РФК София-столична
20 юли 2015
Уважаеми колеги,
От 20 юли до 3 август 2015 г. Йордан Славчев, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев"
няма да приема членски внос !

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

С уважение
Венелин Сапунаров
председател на УС на РФК София-столична
01 юли 2015
УС на РФК София-столична от днес спира да издава Удостоверения по чл. 228 от ЗЛПХМ

По силата на § 39, т.1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 01.07.2015г., е изменен чл.228, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изменението се изпълнява заложена мярка на правителството на Република България за намаляване на административната тежест за заявителите на административни услуги, като се отменя изискването лицата, които искат издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да представят пред ИАЛ удостоверение от БФС за вписване и за наложени наказания по реда на ЗСОМФ. Подобни промени ще бъдат внесени и в Закона за лечебните заведения относно служебно предоставяне на информация от регистрите на БЛС и БЗС.
По силата на чл.228, нови ал.8 и ал.9 от ЗЛПХМ, в деня на постъпване на заявлението за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, ИАЛ изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Управителният съвет на БФС предоставя удостоверението служебно на изпълнителния директор на ИАЛ в срок от 5 работни дни от постъпване на искането.

С уважение
Венелин Сапунаров маг. фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
Отиди на страница  1 2 3 ... 24 25 26