От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична.Смятаме , че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации.Разработен е по задание на УС на РФК София-столична..За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV.Както и при
1. Нов адрес -Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0887524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.
2. Временно не приема членски от 28.02.2014 г. !! Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

УС на РФК София-столична Ви честити настъпилите Великденски празници

неделя 20.04.2014
Уважаеми колеги магистър-фармацевти,
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична, Ви честити настъпилите Великденски празници.
Пожелаваме Ви да сте здрави, да имате сили да прощавате, да Ви обичат и да бъдете обичани.
Да съхраните любовта към професията и надеждата тя да бъде оценена от обществото подобаващо.
Топлината и съчувствието да бъдат застъпени в ежедневието Ви.
Да възкресим добротата!
С поклон към професионализма Ви,

Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
   изглед за печат

Oт 28 февруари 2014 г. временно преустановява да приема членски внос Йордан Славчев

петък 28.02.2014
Уважаеми магистър-фармацевти,

уведомяваме Ви, че от 28 февруари 2014 г. временно преустановява да приема членски внос Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.

Членски внос може да внасяте :

1. По банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV.

2. Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична гр.София п.к.1113 ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3

3. Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0887524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.

В реално време може да проверите своя статут,месторабота и дължим членски внос от сайта на РФК София-столична -линк-

С уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
   изглед за печат

Аптеката в Европейския съюз, Проект (Blueprint) , Фармацевтична група на Европейския Съюз

петък 08.03.2013
Прочети/Напиши коментар: 1    изглед за печат

Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична

вторник 08.11.2011
Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

Възстановилите членството си получават нов УИН.

1. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
2. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична:

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
5. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10.Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11.При подаването на набора документи се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична.
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654
Прочети/Напиши коментар: 4    изглед за печат

11.04.2014 г. /петък/ Обучителен модул, организиран съвместно между Регионална фармацевтична колегия София-столична /РФК София-столична/ и Българската Асоциация по Индустриална Фармация (БАИФ).

събота 05.04.2014
Обучителeн модул, организиран съвместно между Регионална фармацевтична колегия София-столична /РФК София-столична/ и Българската Асоциация по Индустриална Фармация (БАИФ).Научната програма е част от Годишната асамблея на Европейската Асоциация по Индустриална Фармация (European Industrial Pharmacists Group– EIPG).
Място на провеждане: гр. София, ул. „Дунав“ № 2, сградата на ФФ на МУ-София, аудитория 1
11.04.2014 г. /петък/ - Регистрация от 13:30 часа.Начало на програмата: 14:00 ч, Кредитни точки 20 т.
Цялата програма ще бъде изнесена на английски език.Няма да има превод на Български.

Записването ще бъде прекратено в 14:00 часа на 10.04.2014 г. /четвъртък/ или при запълване на местата.

Програмата може да изтеглите от тук


Записване за продължаващо обучение на магистър-фармацевти на 11.04.2014 г. /петък/. Обучителен модул,организиран съвместно между Регионална фармацевтична колегия София-столична/РФК София-столична/ и Българската Асоциация по Индустриална Фармация (БАИФ).
Натисни върху текстаС уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
   изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 18 19 20