От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична.Смятаме , че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации.Разработен е по задание на УС на РФК София-столична..За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична: Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF, Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ, IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV . Както и при
1. Нов адрес -Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0887524493, ул. “Славянска” № 3 А до хотел"Славянска беседа, аптека “Мая”.
2. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
3.Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

ДЕСЕТИ юбилеен турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г.

понеделник 03.11.2014
Уважаеми колеги,
УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична организира за ДЕСЕТИ пореден път традиционния турнир по боулинг за купа "Фармация" - 2014 г.
Поканват се всички магистър-фармацевти редовни членове на БФС, включително и тези, които искат да се научат да играят боулинг. Сега е моментът да се научите на играта в обкръжението на приятели.

Участието е безплатно!

Турнирът ще се проведе на 23 ноември / неделя / 2014 г. От 17.00 часа в боулинг JOYstation гр.София, Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов № 3 /бившият склад на ЛИБРА/..
В съревнованието могат да вземат участие САМО магистър фармацевти и СТУДЕНТИ по фармация учащи в Медицински университет София и СУ „Св. Климент Охридски”.
Участието в турнира е само с предварително записване на сайта на Регионална фармацевтична колегия София-столична -линк- от 03.11.2014 г. до 22 часа на 19.11.2014 г. и е безплатно..
Правила:

За студентите по фармация има 30 места! След попълване на местата записването за студенти се преустановява.

Участниците получават обувки от 16.30 часа и в 17.00 трябва да са заели местата си пред пистите.

Първата игра е за разгряване и класирането не се отчита.

Втората игра е за резултат и от нея се излъчват шестте най-добри резултата в категориите:
1.Фармацевти мъже – 6 човека
2.Фармацевти жени – 6 човека
3.Студенти мъже – 6 човека
4.Студенти жени – 6 човека

Тези участници играят една финална игра и най-добрият резултат от всяка категория се обявява за носител на купата.Купите съответно са четири.

Замени на участници или записвания на място няма да се приемат! Ако има записани, които не са магистър фармацевти се дисквалифицират автоматично от участие.

Моля попълвайте регистрациите на КИРИЛИЦА !


Записване за магистър-фармацевти


Записване за студенти

С уважение
Венелин Сапунаров маг.фармацевт
Председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
   изглед за печат

Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична

вторник 08.11.2011
Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

Възстановилите членството си получават нов УИН.

1. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
2. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична:

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка
4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал
5. Свидетелство за съдимост / с текст за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точния период през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10.Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11.При подаването на набора документи се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична.
Внимание! Поради зачестили опити за злоупотреба с документи на колеги, които не са в София или страната, документите се приемат единствено от кандидастващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок.След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място където се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654
Прочети/Напиши коментар: 4    изглед за печат

Oфисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична НЯМА ДА РАБОТИ на 7 ноември 2014 г. петък .

понеделник 03.11.2014
Уважаеми магистър-фармацевти,
Уведомяваме Ви, че офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София - столична НЯМА ДА РАБОТИ на 7 ноември 2014 г. петък.
ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!
   изглед за печат

Указание за прилагане разпоредбите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 68 от 15 август

четвъртък 21.08.2014
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЗОК………………………..


ОТНОСНО: Указание за прилагане разпоредбите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 68 от 15 август 2014г.)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

На 15 август 2014 г. в ДВ бр. 68 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. /Наредбата/ Съгласно § 15 от Заключителните разпоредби наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

С посочената Наредба са направени изменения в образците на следните документи:
1. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “ - приложение №6 към чл.24, ал.1;
2. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“ - приложение №7 към чл.24, ал.1;
3. „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК “ – приложение №8 към чл.24,ал.1;
4. „ Решение на онкологичния комитет по химиотерапия“ - приложение №8б към чл. 30г, ал.3 /до сега действащия протокол/.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е публикувана и на интернет страницата на НЗОК – „Лекарства“/“Нормативна база“. Публикувани са и образците на променените документи.

С цел изпълнение разпоредбите и сроковете на Наредбата, Ви информираме:

1. Промени в софтуерните програми, отпечатващи цитираните документи, следва да бъдат реализирани в срок до 31.08.2014 г.

2. Фабрично отпечатаните рецептурни бланки могат да се използват до изчерпване на наличните количества.
Издадените рецептурни бланки (в стария формат) могат да се приемат и отчитат от аптеките до изтичане техния срок на валидност. В този случай маг. фармацевтът следва да вписва на ръка „УИН на отпускащия магистър фармацевт“ на основание § 3 от Наредбата.

3. Всички издадени от експертните комисии на съответните болнични лечебни заведения „Протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК“ /по стария образец/ до 30 септември 2014г. следва да се заверяват от РЗОК.
При отпускане на лекарства по протоколи, издадени по стария образец, маг. фармацевтът следва да вписва на ръка „УИН на отпускащия магистър фармацевт“.

4. Болничните лечебни заведения, издаващи протоколи за лекарства за злокачествени заболявания, заплащани от НЗОК извън стойността на клиничната пътека, следва да бъдат спешно уведомени за въвеждането и влизането в сила на новия образец - „ Решение на онкологичния комитет по химиотерапия“ .

Указанието следва да бъде доведено до знанието на договорните партньори на НЗОК – изпълнители на извънболнична и болнична медицинска помощ и аптеки за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
   изглед за печат

Стотици хиляди може да останат без лекарства

четвъртък 17.07.2014
В края на август изтича срокът за презаверка на рецептурните книжкиСтотици хиляди може да останат без лекарствата си по здравна каса след малко повече от месец. В края на август изтича срокът за презаверка на рецептурните книжки. След това пациенти ще бъдат връщани от аптеките, докато не изпълнят новото изискване.

Това се налага, заради влезлите в сила европейски правила, които промениха кодовете на заболяванията. Именно с тези кодове заболяванията се вписват в рецептурните книжки. Затова е нужно и да се презаверят.

Малко над 2 милиона и 300 хиляди души взимат лекарствата си чрез такива книжки. Някои от тях вече са ги презаверили, на други им предстои.

Гинка Георгиева е с високо кръвно. Пие лекарства, които частично се поемат от здравната каса. Личният й лекар е вписал новият код на заболяването й в рецептурната книжка, но жената така и не разбрала, че трябва да презавери книжката. Фармацевтът в аптеката, в която Гинка ходи, разказва, че масово пациентите не знаят.

Столичните фармацевти са изработили специални брошури, които раздават на пациентите. В тях кратко и ясно е описано всичко. Изброени са и 14-те заболявания, които не са със сменени кодове, т.е. не е нужно пациентите с тези диагнози да правят презаверка. Сред тях са множествената склероза и болест на Паркинсон.

От 1 септември аптеките ще имат достъп до информацията на касата. Така ще могат и онлайн да проверяват има ли презаверка. Изключение се прави за пациентите, които получават лекарствата си чрез протокол. Те ще им се отпускат от аптеките докато изтече срокът на протокола. И чак след това ще е нужна презаверка.

За да сте сигурни трябва ли и докога да презаверите рецептурната си книжка, за да не останете без лекарства, попитайте личния си лекар или фармацевта в най-близката аптека.


btvnews.bg
   изглед за печат
Отиди на страница  1 2 3 ... 20 21 22