19 фев 2017
Уважаеми магистър фармацевти,

предоставяме Ви списък за издадени и неполучени Удостоверения към 19 февруари 2017 г.

Работно време на офиса от януари 2017 г.

Понеделник и вторник от 09:00 до 15:00 часа
Сряда и четвъртък от 13:00 до 20:00 часа
Петък от 10:00 до 17:00 часа

При опашка в офиса, нямаме възможност да отговаряме на телефоните!
Прочети още
16 яну 2017
Уважаеми членове на РФК София-столична,
Уведомявам Ви, че започна процеса по издаване на Удостоверенията по Наредба №28 и за пред НЗОК за 2017 г.. Всеки от Вас, който се нуждае от този вид Удостоверения, е необходимо да попълни електронно Заявление /банера е в зелено/ от сайта на РФК София-столична -линк- . Без да е получено такова заявление удостоверения не се издават.

Внимание! От миналата година НЗОК има изискване в удостоверенията да се изписва точният адрес на Вашата месторабота, Вашата длъжност и часовете на работното Ви време, точно както са вписани във Вашия трудов договор. Ако сте на две или повече работни места трябва да се отразят всичките в удостоверението.
Моля, да ни съдействате за тази информация по надлежния начин, защото всяка грешка ще води до проблеми, които искаме да Ви спестим.

Моля прочетете внимателно! Във връзка с данните, които се вписват в удостоверенията за НЗОК (според Условията и реда за сключване на договори с НЗОК от 2016 г.) и подлежат на вписване в Регистъра на РФК София-столична (според Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и според Правилника за структурата, организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на Българския фармацевтичен съюз) - адреса Ви по месторабота/адреса на аптеката, длъжността, която заемате, работното Ви време,
Моля, при получаването на удостоверенията, ако има промяна в тези данни, да носите трудов договор и справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ или служебна бележка от работодателя, в която са упоменати данните, които подлежат на вписване.
Целта е да не се допускат неточности при издаването на удостоверенията, което би довело до неприемане на документа в здравната каса, и да не се разкарвате повторно след това.

Внимание! За улеснение на процеса по издаване на удостоверенията и за да бъдете улеснени при получаването им, се съобразихме с препоръките на колегите посещаващи офиса и от 18 януари 2017 г. офисът на РФК София-столична за месец януари ще работи по следния график:

Поради огромният интерес от страна на членовете ни, към новото работно време на офиса от януари 2017 г., до предаване на удостоверенията то се запазва.Вижте сайта!

С уважение,
ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
31 яну 2017
Уважаеми колеги,

Обръщам се към Вас във връзка с приближаващите продължаващи обучения на магистър-фармацевтите през 2017 година.

Продължаващото обучение е за всички магистър-фармацевти и неговата цел е да отговорим на динамично променящата се среда, чрез повишаване на професионалните знания и умения, които обществото изисква от нас. По този повод очаквам да изпратите Вашите предложения за теми, свързани с фармацевтичната наука и практика, които представляват интерес за Вас и колегите при включването им в програмата на обученията, организирани от Регионална фармацевтична колегия София-столична. Те ще бъдат представени и на Български фармацевтичен съюз, от където също очакват нашите идеи.
Темите трябва да бъдат, свързани с една от трите основни групи: обществено значими заболявания, нормални физиологични състояния и фармацевтична практика. Нарастващата роля на дистанционализираните здравни услуги и дейности (eHealth) също предизвикват интерес. Нека това не Ви ограничава, а насочва към ползотворни идеи.

Уважаеми колеги,

За да оправдаем очакванията на пациентите и поддържаме високо професионално ниво, трябва непрекъснато да се развиваме. Трансформациите на фармацевтичната професия предполагат различни интереси сред съсловието. Ето защо Вашите мнения и предложения са съществени, за да могат обученията да отговорят на необходимите Ви конкретни компетенции, които да повишат Вашите възможности и ефективност. Ще очаквам Вашите предложения до 4 февруари 2017 г. (включително) до 22:00 часа!

В предлагането на теми могат да участват само редовни и доброволни членове на РФК София-столична.
С уважение,
ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
Отиди на страница  1 2 3 ... 35 36 37
УС на РФК София-столична Ви уведомява, че внедри специализиран софтуер, обработващ данните от регистъра на РФК София-столична. Софтуерът е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации, и е разработен по задание на УС на РФК София-столична.

1.За внасяне на членски внос можете да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

2.Можете да заплатите членски внос в касите на Easy Pay;
3.Можете да използвате ePay;

Членски внос можете да внесете и тук:
4. Офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична на адрес: ж.к. "Изток", ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3
5. Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел.: 0888371278, сл.тел.: 929 14 71, адрес: ж.к. “Разсадника”, бл. 65, вх. Г, “Аптека Любен Славчев”.