От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична. Смятаме, че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации. Разработен е по задание на УС на РФК София-столична.

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

Както и при:
1. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл. 929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
2. Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична ж.к. Изток ул. Антон П. Чехов № 10 ет.1 ап.3


Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична
Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична

01 юли 2015
УС на РФК София-столична от днес спира да издава Удостоверения по чл. 228 от ЗЛПХМ

По силата на § 39, т.1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 01.07.2015г., е изменен чл.228, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изменението се изпълнява заложена мярка на правителството на Република България за намаляване на административната тежест за заявителите на административни услуги, като се отменя изискването лицата, които искат издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да представят пред ИАЛ удостоверение от БФС за вписване и за наложени наказания по реда на ЗСОМФ. Подобни промени ще бъдат внесени и в Закона за лечебните заведения относно служебно предоставяне на информация от регистрите на БЛС и БЗС.
По силата на чл.228, нови ал.8 и ал.9 от ЗЛПХМ, в деня на постъпване на заявлението за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, ИАЛ изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Управителният съвет на БФС предоставя удостоверението служебно на изпълнителния директор на ИАЛ в срок от 5 работни дни от постъпване на искането.

С уважение
Венелин Сапунаров маг. фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
31 май 2015
Регионална фармацевтична колегия София-столична участва и подкрепи Втора национална конференция по Медицински и Здравен туризъм 28-29 април 2015.

Участие на конференцията взеха заместник министри и представители на Министерство на Здравеопазването,Министерство на Туризма,Софийска община, представители на БЛС,НЗОК и БХРА.

Представители за Регионална фармацевтична колегия София-столична магистър фармацевт Димитър Коцев член на УС и магистър фармацевт Венелин Сапунаров председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

В хода на конференцията за модератор на втория от общо четири панела, беше поканен магистър фармацевт Венелин Сапунаров.

Освен като модератор, той запозна в свои изказвания участниците в конференцията с дейноста на Регионална фармацевтична колегия София-столична, проблемите на фармацевтите към момента и позиционира възможности за участие на магистър фармацевти и техни дейности в Медицинския и Здравен туризъм.


Прикачени файлове: Материали от конференцията
11 авг 2015
Уважаеми магистър фармацевти,

поради ползване на годишен отпуск, съгласно изискванията на трудовия кодекс,

офисът на РФК София – столична


НЯМА ДА РАБОТИ от 19 /сряда/ Август до 28 /петък/ Август 2015 г. включително


Извиняваме се за причиненото неудобство!
20 юли 2015
Уважаеми колеги,
От 20 юли до 3 август 2015 г. Йордан Славчев, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев"
няма да приема членски внос !

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

С уважение
Венелин Сапунаров
председател на УС на РФК София-столична
07 юли 2015
Уважаеми магистър фармацевти,

поради ползване на годишен отпуск, съгласно изискванията на трудовия кодекс,

офисът на РФК София – столична


НЯМА ДА РАБОТИ от 13 /понеделник/ до 17 /петък/ Юли 2015 г. включително


Извиняваме се за причиненото неудобство!
Отиди на страница  1 2 3 ... 24 25 26