От тук можете да проверите в реално време своя статут и дължим членски внос.
Натиснете на текста за да направите запитване за задължения

Уважаеми колеги

УС на РФК София-столична ви уведомява, че внедри специализиран софтуер обработващ данните от регистъра на РФК София столична. Смятаме, че софтуера е първият в България, специализиран за обслужване на такъв вид обществени организации. Разработен е по задание на УС на РФК София-столична.

За внасяне на членски внос може да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ

Както и при:
1. Йордан Славчев член на УС на РФК София-столична, след предварителна уговорка на тел. 0888371278, сл. 929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.
2. Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

ОТ ДНЕС 16.04.2015 г. ПРЕКРАТЯВА ПРИЕМА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Петя Жекова, член на УС на РФК София-столична, ул. “Славянска” № 3 А до хотел "Славянска беседа", аптека “Мая”.
ОТ 4 юли 2013 г. НЕ ПРИЕМА ЧЛЕНСКИ ВНОС !!! - Гергана Петрова, ж.к.”Стрелбище” , ул.”Бадемова гора” 11 Аптеката.
Набор документи за вписване на нов член и набор документи за възстановяване на членство в РФК София-столична
Набор от документи за вписване на нов член, включително магистър фармацевти идващи от друго РФК в РФК София-столична

01 юли 2015
УС на РФК София-столична от днес спира да издава Удостоверения по чл. 228 от ЗЛПХМ

По силата на § 39, т.1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 01.07.2015г., е изменен чл.228, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изменението се изпълнява заложена мярка на правителството на Република България за намаляване на административната тежест за заявителите на административни услуги, като се отменя изискването лицата, които искат издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да представят пред ИАЛ удостоверение от БФС за вписване и за наложени наказания по реда на ЗСОМФ. Подобни промени ще бъдат внесени и в Закона за лечебните заведения относно служебно предоставяне на информация от регистрите на БЛС и БЗС.
По силата на чл.228, нови ал.8 и ал.9 от ЗЛПХМ, в деня на постъпване на заявлението за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, ИАЛ изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Управителният съвет на БФС предоставя удостоверението служебно на изпълнителния директор на ИАЛ в срок от 5 работни дни от постъпване на искането.

С уважение
Венелин Сапунаров маг. фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
26 юни 2015

Уважаеми магистър фармацевти,

поради технически проблеми офисът

на РФК София – столична


НЯМА ДА РОБОТИ на 29 и 30 Юни 2015 г.

/понеделник и вторник/.Извиняваме се за причиненото неудобство!
25 юни 2015
Проф. Илко Гетов председател на УС на Български Фармацевтичен Съюз, маг.фарм. Светослав Крумов секретар на УС на Български Фармацевтичен Съюз и маг.фарм. Венелин Сапунаров председател на Регионална фармацевтична колегия София-столична участваха на 23 юни 2015 г. в гр. София Хотел Балкан в проведения форум: "ЗДРАВНАТА РЕФОРМА:БИЗНЕС ДИАГНОЗА - Чуйте гласа на българския бизнес за реформите в здравния сектор" организиран от КРИБ .

Бъдещето на здравната реформа и проблемите в здравеопазването представиха, здравният министър д-р Петър Москов, министъра на финансите Власислав Горанов и министър-председателя Бойко Борисов. В дискусията взеха участие КРИБ, представители на иновативните и генерични фармацевтични фирми, представители на ИТ сектора, БЛС, Български Фармацевтичен Съюз, сдруженията на болниците и други организации опериращи в здравеопазването.

Прочети още
31 май 2015
Регионална фармацевтична колегия София-столична участва и подкрепи Втора национална конференция по Медицински и Здравен туризъм 28-29 април 2015.

Участие на конференцията взеха заместник министри и представители на Министерство на Здравеопазването,Министерство на Туризма,Софийска община, представители на БЛС,НЗОК и БХРА.

Представители за Регионална фармацевтична колегия София-столична магистър фармацевт Димитър Коцев член на УС и магистър фармацевт Венелин Сапунаров председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

В хода на конференцията за модератор на втория от общо четири панела, беше поканен магистър фармацевт Венелин Сапунаров.

Освен като модератор, той запозна в свои изказвания участниците в конференцията с дейноста на Регионална фармацевтична колегия София-столична, проблемите на фармацевтите към момента и позиционира възможности за участие на магистър фармацевти и техни дейности в Медицинския и Здравен туризъм.


Прикачени файлове: Материали от конференцията
01 юни 2015
Уважаеми магистър-фармацевти членове на Регионална Фармацевтична колеги София-столична, съгласно решение на УС на БФС за номинацията „Магистър-фармацевт на годината” и съблюдавайки инструкциите, че всяко РФК има право да излъчи една номинация, Управителния съвет на РФК София-столична взе решение да излъчи номинация в тази категория като проведе пряко явно електронно гласуване сред своите членове.

Условия за участие:
-Гласуващият да е редовен член на РФК София-столична.Ако не е такъв, гласът се анулира.
-Магистър-фармацевтът, когото номинирате, трябва да е редовен член на РФК София-столична.
-Трябва да посочите кратко представяне/анотация и да посочите мотиви за предложението си.
-Номинираният от Вас магистър фармацевт, трябва през последната година да е имал активности за фармацевтичното съсловие,БФС или РФК, които да са били от полза за по-голяма група магистър фармацевти или за съсловната организация.
-Ако предложеният не е редовен член на РФК София-столична, предложението се анулира.

Съгласно уславието на УС на БФС, за наградата нямат право да се предлагат магистър фармацевти, които вече са получили тази награда от БФС. Според информацията това са:
2012 г. маг.-фарм. Аделина Любенова
2013 г. маг.-фарм. Антон Вълев
2014 г. маг.-фарм. Димитър Маринов


Ще бъде предложен за номинацията, магистър-фармацевтът събрал най-много гласове от електронното гласуване.

Гласуването ще се проведе от 1 юни 2015 г. и ще завърши в 12:00 часа на 5 юни 2015 г.


ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ натиснете върху текста Гласуването приключи !

Резултат в процент от гласувалите - 5 юни 2015 г.

1-ви .52.94 %

2-ви .32.35 %

3-ви .8.82 %

4-ви .2.94 %

5-ви .2.94 %

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на РФК София-столична
Отиди на страница  1 2 3 ... 24 25 26