Управителни органи на РФК София

Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична от 24 март 2013 г.

Председател
Венелин Сапунаров

магистър-фармацевт
магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт
магистър по специалност Маркетинг
sfb_bg@yahoo.com
Заместник председател
Станислав Цанков

доктор по фармация, магистър-фармацевт
stanislav_tzankov@abv.bg
Заместник председател
Димитър Маринов

магистър-фармацевт
Секретар
Йордан Славчев

магистър-фармацевт
Петя Жекова
магистър-фармацевт
Мирослава Кръстева-Райкова
магистър-фармацевт
Марияна Цинцева
магистър-фармацевт
Аделина Дянкова-Пенева
магистър-фармацевт
adyankova@mail.bg
Димитър Коцев
магистър-фармацевт
доцент Евгени Григоров
магистър-фармацевт, доктор по медицина
evgeni.grigorov@gmail.com

Контролна Комисия на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Росен Платнаров
Изпълняващ длъжността Председател на Контролната комисия

магистър-фармацевт
Ирма Иванова
магистър-фармацевт
Прекратено съгласно Устава
Председател на контролната комисия
професор Илко Гетов

магистър-фармацевт
ilko.getov@googlemail.com

Комисия по Етика и Качество на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична

Председател на КЕК
доцент Вирджиния Цанкова

доктор по фармация, магистър-фармацевт
Кристиян Кирилов
магистър-фармацевт
Лилия Караманчева
магистър-фармацевт
Мая Попова
магистър-фармацевт
Прекратено съгласно Устава
Светослав-Крумов
магистър-фармацевт
Управителен съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична за период 07.02.2010 до 24.03.2013 г.