Навигация

Внасяне на членски внос

1. ePay - бързо и лесно внасяне на членски внос, влизате в профила си или приложението като регистриран потребител, от "Регистрация" избирате "Административни услуги" и избирате "РФК София-столична", въведете Вашия УИН на магистър-фармацевт и пояснение, можете да избирате месеците, за които искате да заплатите;

2. EasyPay - можете да заплатите членски внос във всички каси на Easy Pay, служителят трябва да намери РФК София-столична, а Вие трябва да му кажете Вашия УИН на магистър-фармацевт, плащането е без допълнителна такса;

3. Банков превод – можете да внасяте членски внос, чрез банков превод по сметката на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-СТОЛИЧНА

В основанието за превода задължително трябва да бъдат вписани Вашето ЕГН, име и фамилия, месеците и годината, за които внасяте сумата. При липса на тази информация няма да може да се опише Вашият членски внос;

4. Офис на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична - можете да внасяте членски внос и в офиса на колегията на адрес: ж.к. „Изток", ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3, e-mail: officerfksofia@gmail.com, тел.: 0882 729 827, приемно време: понеделник и вторник - от 10:00 до 17:00 ч., сряда - от 13:00 до 19:00 часа, четвъртък и петък - от 10:00 до 17:00 часа.

Проверка на дължим членски внос можете да направите в Регистъра на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

Членски внос

Вписаните в регистъра на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична магистър-фармацевти имат задължение да внасят МЕСЕЧЕН членски внос. Можете да го внасяте всеки месец, за няколко месеца, за цялата година напред, но НЕ ТРЯБВА да имате задължения за членски внос за повече от шест месеца.
Според Устава на организацията всеки членуващ внася месечен членски внос в размер на 5% от минималната работна заплата.


Членски внос за 2024 г.

С решение на УС членският внос за 2024 г. е в размер на 20 лв. месечно. За годината размерът му е 240 лв.

Съгласно решение на Общото събрание на РФК София-столична, проведено на 09.02.2023 г., 3 лв. за Държавен вестник от 01.01.2024 г. ще се събират във Фонд за подпомагане на членовете на РФК София-столична.
Целта е при изключително тежки случаи и ситуации за наши колеги - да могат да бъдат подпомагани.

За тези от Вас, които заплащат цялата сума за годината наведнъж – тя е общо 243 лв.
Молим Ви, за да не Ви изключва системата за неплащане за повече от 6 месеца, да заплащате не по-късно от 30 юни 2024 г.

Според Устава на РФК София-столична месечният членски внос е в размер на 5% от минималната работна заплата (933 лв. от 01.01.2024г.), т.е. 46,65 лева на месец към момента. Спестени на членовете на колегията 319.80 лв.

С решение на УС членският внос за 2023 г. е намален от 39.00 лв. на месец на 17 лв. месечно. За годината размерът му е намален от 468 лв. на 204 лв. + 3 лв. ДВ = 207 лв./по този начин на членовете на колегията са спестени 264 лв. на година/.
С решение на УС членският внос за 2022 г. е намален от 32.50 лв. на месец на 17 лв. месечно. За годината размерът му е намален от 390 лв. на 204 лв. /по този начин на членовете на колегията са спестени 186 лв. на година/.
Членски внос за 2021 г. е намален от 32.50 лв. на месец според Устава, на 15 лв. месечно. За годината размера му е намален от 390 лв. на 180 лв., от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят според Устава 3 лв. за да ни публикуват промените в “Държавен вестник” през 2021г.Общо за 2021 г. 183 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 393 лв./спестени на членовете на колегията 210 лв.
Членски внос за 2020 г. е намален от 30.50 лв. на месец според Устава, на 15 лв. месечно. За годината размера му е намален от 366 лв. на 180 лв., от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят според Устава 3 лв. за да ни публикуват промените в “Държавен вестник” през 2020г.Общо за 2020 г. 183 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 366 лв./спестени на членовете на колегията 186 лв. По повод запитвания за членския внос за 2020 г, имайте предвид че съгласно Устава на РФК София-столична, месечният членски внос е в размер на 5% от минималната работна заплата за 2020 г., която е 610 лв., установена за страната,/чл.вн.30,50 лв./. УС на РФК може да вземе решение за определен срок за намаляване размера на членски внос.
Членски внос за 2019 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2019г..Общо за 2019 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 336 лв./спестени на членовете на колегията 192 лв.
Членски внос за 2018 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2018г..Общо за 2018 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 306 лв./спестени на членовете на колегията 162 лв.
Членски внос за 2017 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2017г.. Общо за 2017 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 276 лв./спестени на членовете на колегията по 132 лв.
Членски внос за 2016 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2016г..Общо за 2016 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 252 лв./спестени на членовете на колегията по 108 лв.
Членски внос за 2015 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2015г..Общо за 2015 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 228 лв./спестени на членовете на колегията по 84 лв.
Членски внос за 2014 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2014г..Общо за 2014 г. 147 лв. Намален с решение на УС от сума по Устава 216 лв./спестени на членовете на колегията по 72 лв.
Членски внос за 2013 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2013г..Общо за 2013 г. 147 лв. Намален с рещение на УС от сума по Устава 204 лв./спестени на членовете на колегията по 60 лв.
Членски внос за 2012 г. в размер на 170 лв. , от тях 1 до 4 месец по 13.50 лв. месечно и от май до декември по 14.50 месечно. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2012г..Общо за 2012 г. 170 лв.
Членски внос за 2011 г. в размер на 150 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2011г..Общо за 2011 г. 153 лв.
След повишаване на минималната работна заплата членският внос от 1 септември 2011 г. е 13.50 лв. на месец.
.
Членски внос за 2009 и 2010 г. в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през съответната година..Общо за 2009 г. 147 лв. и Общо за 2010 г. 147 лв. .
Членски внос за 2008 г. в размер на 132 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2008г.. Общо за 2008 г. 135 лв. .
Членски внос за 2007 г. в размер на 99 лв., от тях 44 лв. се превеждат на УС на БФС. В РФК София-Столична не е събиран членски внос за януари 2007 г. Не са събирани и 3 лв. за “Държавен вестник”.

За непогасили членски внос повече от 6 /шест/ месеца УС на РФК София-столична не издава документи за удостоверяване на членството, които са от компетенцията на РФК София-столична, удостоверения за легитимация в страната и чужбина, включително удостоверения за работа, за пред банки, за лизинг, за откриване/преместване на аптека,за пред РЗОК София-град и други.

Според Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите членството е задължително за всички магистър-фармацевти, упражняващи професията (представителства, производство, болници, дистрибуция, аптеки, институции и др):
“Чл. 3. (1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл. 4. Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II и/или III от Закона за здравето и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.”


Според Устава на БФС:
Чл. 38, ал. 1, т. 5 от Устава на БФС членството на магистър-фармацевт в БФС се прекратява при загубване на членствените си права от Колегията при забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца, УС на РФК е длъжен да го отпише от регистъра на РФК със статут загубил права.
Чл.41, ал.7 от членски внос се освобождават жените в майчинство за една година от месеца на раждането на детето, ако внесат копие от акта за раждане на детето на УС на РФК, където членуват. За РФК София-столична може да се изпраща сканирано копие на е-mail: sfb_bg@yahoo.com . Копието от акта трябва да се представи до 5-я месец от раждането, след шестия месец, ако не е внесен документа, се губи членство. Няма да се уважават подадени актове с изтекла давност.
Чл. 41, ал.8 от Устава на БФС от членски внос се освобождават магистър-фармацевти, живеещи извън България, ако внесат документи на УС на РФК, от които е видно, че членуват и внасят членски внос във фармацевтичната организация на съответната държава на пребиваване.

Фактури за разход на фирми не се издават, по закон членството е индивидуално, като физическо лице.

Членският внос може да бъде платен от упълномощено от Вас лице, но за издаване на квитанциите е необходимо да знае Вашите имена, УИН и месеците, за които заплащате.