25 мар 2020
Уважаеми колеги,
Във връзка с обявената пандемия, въведеното извънредно положение в страната, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България, въвеждането на противоепидемични мерки и с цел да облекчим натоварването на членовете ни, да не създаваме излишни рискове за Вас, да Ви спестим допълнителни контакти и да спестим Вашето време, на 19 март Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична взе следните решения:

 • За очакваните анекси между НЗОК и аптеките на територията на София-град през 2020 г. РФК София-столична няма да издава удостоверения, дори и да залегнат в изискванията на НЗОК. Стремежът ни е облекчаване натовареността на колегите административно, както и да Ви спестим таксата от 10 лв.;
 • До 7 май 2020 г. РФК София-столична ще издава удостоверения за НЗОК на магистър-фармацевти, които имат нов трудов договор, нов анекс към съществуващ трудов договор или промяна на обекта на местоработата или длъжността само дистанционно. С цел предпазване здравето на колегите, заявките за тези удостоверения се приемат, както и до сега, онлайн през сайта на РФК София-столична. Новите договори, анекси, уведомления към НАП по чл. 62, ал. 5 от КТ и други документи, необходими за актуализиране на регистъра, архива и вписване на необходимата информацията в удостоверенията, ще се приемат по електронен път на имейл: rfksoffice@gmail.com Издадените удостоверения ще бъдат изпращани директно до РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ–ГРАД след като изпратите необходимите документи по имейл и подадете онлайн заявка за издаване на удостоверението. В този случай няма да е необходимо колегите да получават удостоверенията си в офиса на РФК София-столична. До 7 май 2020 г. РФК София-столична ще издава тези удостоверения за НЗОК безплатно. По този начин ще Ви спестим време, пари от таксата за удостоверения, ще имате по-малко контакти и няма да повишавате риска за себе си.
 • На 23.03.2020 г. понеделник сме информирали РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ–ГРАД за нашите решения и сме изпратили първите 17 Удостоверения по имейл.
 • До 7 май 2020 г. всички възможни процедури на РФК София-столична преминават на дистанционно, онлайн обслужване. Офисът физически ще обслужва единствено колегите, които подават документи и заявления за ново вписване или за възстановяване на членство. Тъй като в момента в офиса често се струпват повече от двама-трима колеги по едно и също време, имайки предвид и вписването на дипломираните колеги от випуск 2019, приемът в офиса ще бъде с предварително записване по телефона или по имейл, за да не се стига до струпване на колеги в офиса по едно и също време.

Относно Свидетелствата за съдимост - Софийски градски съд от 14.04.2020 г. регулярно издава Свидетелства за съдимост.

Относно магистър-фармацевтите от випуск 2019, които все още не са получили дипломите си от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Фармацевтичния факултет на Медицински университет – Пловдив, се свързахме с МОН, от където ни обясниха, че информацията за дипломите в регистъра на МОН се въвежда от университетите и не можем да използваме този вариант, за да впишем по-бързо колегите, които чакат дипломите си. Администрациите на университетите би трябвало да работят или да имат дежурни, така че колегите могат да разговарят с тях, тъй като от тях зависи, как по-скоро да получат дипломите си, за да можем да ги впишем.

Надяваме се, че с тези действия ще Ви бъдем полезни като спестим Вашето време и пари, като Ви спестим допълнителни контакти и няма да се повишава риска за Вас и Вашите близки.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
09 мар 2020
Уважаеми колеги,
Във връзка с епидемията от SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19 или популярно като нов Коронавирус 2019-nCoV, и ситуацията в страната в общественото пространство и представителите на институциите отново забравиха, че аптеките са здравни заведения и магистър-фармацевтите са медицински специалисти. Остана неглижирана ситуацията в аптеките като здравни заведения, където здрави и болни пациентите обикновено се обръщат първоначално. В следващите дни Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще предприеме действия и ще инвестира ресурси за информиране на обществото, тъй като считаме, че магистър-фармацевтите са изложени на по-голям риск и натиск. Ще използваме различни маркетингови и PR похвати, за да покажем на обществото, че и ние, както лекарите и другите медицинските работници, сме изложени дори на по-голям риск.
Препоръчваме Ви към момента:

 • Първо не създавайте паника и опазете себе си, за да помогнете на другите;
 • Не увеличавайте риска за себе си от зараза. Не посещавайте места, където се събират големи групи от хора: конференции, представления, кино, МОЛ-ове, ресторанти и др. По възможност не пътувайте за известно време със самолет, влак и автобус;
 • При необходимост насочвайте пациентите към джипито – експертите съветват пациентите първо да се обадят по телефона. След разговор с пациента по телефона, джипито организира транспорт и прием в Инфекциозна клиника. В болницата се правят тестове за вида на заболяването. Ако се докаже нов Коронавирус 2019-nCoV, пациентът остава там до излекуването си;
 • Национален номер, на който можете да се обадите ако имате съмнение за случай на нов Коронавирус 2019-nCoV: 028078757;
 • Важно е да ползвате лични предпазни средства (ЛПС). Според насоките към лечебните заведения, съответно и аптеките като здравни заведения, трябва да планирате достатъчно ЛПС за медицинските специалисти, както и да са разработени стандартни оперативни процедури за използването им. Според Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, цитиран от Министерство на здравеопазването, за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV и отчитайки, че все още са налице неясноти по отношение на механизма/ите на предаване на новия Коронавирус 2019-nCoV, е предложен комплект с минимален набор от ЛПС, който да се използва в лечебните заведения. Описаният комплект на ЛПС предпазва от инфекции, предавани по контактен, аерозолен и въздушно-капков път:

ЗащитаЛПС
Респираторна защитаFFP2 или FFP3 респиратор
Защита на очитеочила или лицев шлем
Защита на тялотоводоустойчива престилка с дълъг ръкав
Защита на ръцетеръкавици

Препоръчва се да се предвиди необходимото количество минимален брой комплекти за различните медицински специалисти според общия брой пациенти и тежестта на заболяването. Прочетете повече в Насоките за ЛПС по-долу.
 • Здравните работници трябва да се наблюдават за появата на респираторни симптоми и треска в рамките на 14 дни от последния контакт с болен;
 • Редовно почиствайте и дезинфекцирайте повърхности, които са в контакт с пациента;
 • Окачете плакати, които насърчават към поддържане на добра хигиена на работното място;
 • Опитайте се да спазвате дистанция от хора с респираторни симптоми (поне метър).


На сайта на РФК София-столична можете да изтеглите плакат за работното място „Коронавирус 2019-nCoV, какво могат да Ви посъветват фармацевтите?“ и „Информация и временни насоки за фармацевти и работещи в аптеки“, където са достъпни множество линкове и връзки за актуална и допълнителна информация: https://www.rfk-sofia.org/news.php?extend.420.1

От тук можете да изтеглите (като кликнете върху съответния текст, за да запазите документа):

Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV

Препоръки към здравните работници за работа с пациент със съмнение за или с потвърдена 2019-nCoV инфекция

Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция с 2019-nCoV

Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV на Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020

Плакат: Епидемия от новo заболяване причинено от коронавирус (COVID-19) Какво трябва да знаете?

Информация на български език можете да прочетете и като последвате линковете:

На български език информация за медицински специалисти за Коронавируса е публикувана на:


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
10 дек 2019

Видеото се излъчва в ефира на турската фармацевтична телевизия и е насочено към пациентите. То е предоставено на магистър-фармацевт Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична, както и правото за излъчването му пред магистър-фармацевтите у нас, от фарм. Ердоган Чолак, президент на Сдружението на фармацевтите в Турция, и фарм. Арман Юней, главен секретар на Сдружението.
В програмата „Моят фармацевтичен наръчник“ на Сдружението на фармацевтите в Турция ФАРМАЦЕВТИТЕ са член на екипа по първична медицинска помощ. За програмата вече Ви информирахме с информационен материал за нея. Първият модул на програмата е въведен през 2015 г. - модул „Астма/ХОББ“, в който участват 8 фармацевтични камари (колегии), 24 обучаващи фармацевти и 282 доброволци. А през 2019 г. програмата вече е разширена в национален мащаб и в нея участват 54 фармацевтични камари (колегии), 339 обучаващи фармацевти и 6 056 фармацевти.

Фармацевтичната работа по програмата не е безплатна. Също така чрез програмата се повишава престижът на фармацевтичната професия, професионалната удовлетвореност на фармацевтите се засилва, резултатите за здравето на пациентите се подобряват, неправилно предписаните лекарства и евентуалните усложнения намаляват, добавената стойност, която фармацевтите дават за здравните системи, нараства, стандартизацията и качеството в аптечните услуги се подобрява.

Видео със субтитри на български:





Видео със субтитри на английски:

20 яну 2021
Регионална фармацевтична колегия София-столична е една от 28-те регионални фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз. Колегията работи в съответствие със Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устав, Правилник за структурата, организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на БФС и не извършва търговска дейност.

Съгласно законовата компетентност РФК София-столична осъществява вписването на упражняващи професията магистър-фармацевти в София-град – редовни членове, вписването на доброволни членове, възстановяването на права на магистър-фармацевти, съблюдава за спазването на нормативните изисквания, представлява членуващите пред институциите и обществеността.

За изпълнение на тези задачи органите на колегията извършват самостоятелно или във взаимодействие с други институции/организации/фирми комплекс от дейности, в т.ч. издаването на различни видове документи и удостоверения за България и чужбина, водене и поддържане на регистър и архив, дейности по сигурността на информацията, организиране на информационни и рекламни кампании към обществото, информираност на своите членове, разработване и развитие на електронни услуги за своите членове, организира и участва в работни групи, дискусии, заседания, конференции и др.

Дейността на РФК София-столична през 2020 година бе в съответствие с нормативните изисквания, а годината бе белязана от трудностите, породени от извънредното положение. Активностите на колегията бяха многократно повече от предходната година и част от тях бяха свързани с COVID-19.

Неизбежно множество от дейностите на колегията бяха свързани с решения и действия относно COVID-19. Още на 20 февруари публикувахме на сайта на колегията и изпратихме имейли до нашите членове на 21 февруари с Информация и временни насоки за фармацевти и работещи в аптеки, като с това бяхме една от първите организации в медицинските среди у нас, които предоставиха на своите членове насоки и информация. Информацията бе създадена от Международната федерация по фармация (FIP) и преведена в лицензирана фирма за преводи от колегията. На по-късен етап бяха преведени и изпратени до нашите членове и актуализираните ръководства за фармацевти относно COVID-19 на български език на FIP. В началото на март изпратихме и препоръки за магистър-фармацевтите относно вируса и информация от национални институции и източници на информация, които да бъдат от полза на колегите.

Още преди обявяването на извънредното положение в България на 13 март, УС на РФК София-столична изпрати писмо до МС, МЗ и Националния оперативен щаб и позицията на РФК София-столична с искане в спешен порядък да бъдат осигурени предпазни средства за фармацевтите. Изпратихме и съобщение до медиите относно работата на магистър-фармацевтите в извънредното положение и относно множеството сигнали от колеги, които бяхме получили още преди обявяването на извънредното положение.

Тъй като отговор на писмото от институциите се получи чак в началото на април и беше мек отказ и насоки откъде да закупим поисканите защитни средства, започнахме да търсим да закупим респиратори и предпазни очила за колегите. Поради това, че повечето фирми, към които се обърнахме, нямаха достатъчно количество, изпратихме запитване до нашите членове за осъществяване на контакти с фирми, които да осигурят достатъчно количество. На 25 март въпреки липсите успяхме да закупим предпазни очила. Предоставихме ги безплатно на нашите редовни членове. Продължихме да търсим и шлемове, като в момента, в който намерихме – започнахме да предоставяме предпазни шлемове на членовете на колегията, които бяха заявили, че желаят такива. За целта имаше форма за записване на желаещите членове на организацията ни за получаване на безплатни предпазните средства на началната страница на уеб сайта на колегията, така че всеки който отвори страницата да я види. Това ни направи първата организация, която се е погрижила за членовете си, инвестирайки собствени средства от членски внос без държавна или друга подкрепа.

Въпреки извънредното положение, офисът на РФК София-столична работи през цялата година с нормално работно време и солидарно, както колегите на първа линия. Въпреки недостига и тотална липса (през март), с много усилия успяхме да осигурим за офиса професионални дезинфектанти /биоциди/, използвани в болниците и той се дезинфекцира според всички изисквания. В периода на извънредното положение вписвахме без прекъсване повече от 150 новозавършили магистър-фармацевти, предоставяхме очила, шлемове и маски, отговаряхме на въпроси на колеги, пациенти, журналисти и лекари. В офиса не се допускаше струпване на хора и колегите изчакваха.

Същевременно облекчихме част от процедурите на колегията, така че да намалим административната тежест за колегите. Направихме всички възможни действия и преговори и отпадна издаването на удостоверения на колегите при сключването на анекси със здравната каса, за разлика от предходни договори/анекси, когато винаги издавахме такива. Облекчи се и процедурата по издаването на удостоверения за колегите, работещи в аптеки, при промяна на местоработата, като това започна да става по служебен ред – дистанционно и безплатно за колегите. Проявихме гъвкавост по отношение на представянето на свидетелства за съдимост при спирането на работа на съдилищата, както и осъществихме контакт с МОН и фармацевтичните факултети, тъй като имаше затруднение с получаването на дипломите на новозавършилите магистър-фармацевти и те не можеха да започнат да работят като магистър-фармацевтите.

След обвинението към председателя на БФС проф. Асена Сербезова (тогава Стоименова), Ви призовахме всички да изразим подкрепата си и да бъдем единни, както и Ви препратихме декларацията приета на извънредно заседание на УС на БФС на 11.04.2020 в подкрепа на проф. Сербезова и петицията в нейна подкрепа. УС на РФК София-столична прие и собствена декларация в подкрепа на председателя на БФС. От колегията уведомихме нашите международни партньори относно случващото се в България, положението на магистър-фармацевтите, както и последвалите събития за БФС и в частност случая с председателя на съюза. В резултат Международната федерация по фармация (МФФ/FIP) подкрепи БФС и чрез съюза ни подкрепи и магистър-фармацевтите в България, като изпрати писмо на 29 април 2020 г. до президентството, Министерски съвет, Народното събрание, Министерството на правосъдието, Омбудсманът на България, Българската телеграфна агенция, Българският фармацевтичен съюз.

Въпреки пандемията, успяхме да организираме няколко успешни кампании като например:
На 7 април - Световния ден на здравето и Ден на здравния работник в България - организирахме информационна кампания в печатни и онлайн издания с призив и разяснения към обществото относно работата и трудностите пред магистър-фармацевтите в извънредното положение, за които ни споделяхте.

Публикувахме платени публикации с информацията във вестниците: цяла страница в „Труд“ и почти цяла страница в „24 часа“. Информацията бе отпечатана и във вестниците „Златна възраст“, „Минаха години“, „Над 55“ и „Доктор“. Съобщението бе публикувано на уеб и фейсбук страниците на: Offnews bg, Novini bg, Dnes bg, Blitz bg, Trud bg, 24chasa bg.
Призовахме също така колегите да се включат и в кампанията на FIP като споделят в социалните мрежи за нашата професия и ролята ни на първа линия не само при борбата с новия коронавирус, а и приноса ни при други бедствия, като направят знак “P” с ръце и споделят снимките си.
На 24 юни – Еньовден – професионален празник на магистър-фармацевтите в България - публикувахме платени публикации на сайтовете на dnes bg и offnews bg, както и във в. "24 часа". Изпратихме и множество писма до политици и обществени личности относно проблема с опитите за подмяна на магистър-фармацевтите с неквалифициран персонал.
На 25 септември – Десети Световен ден на фармацевтите - стотици аптеки за втора поредна година се включиха в кампанията с брандирани хартиенти пликове по случай Световния ден на фармацевтите; имаше платени публикации в медиите и рекламни банери в едни от най-рейтинговите уеб сайтове.
За поредна година участвахме и бяхме партньор при провеждането на форума Pharmacy & Healthcare Digital Summit, който бе отложен заради извънредното положение и се проведе на 30 юни. Всички редовни членове можеха да се включат в конференцията, като бе договорена отстъпка от 10% при регистрацията.

Преди обявяването на пандемията през март, се случиха и други важни за съсловието ни събития. Информирахме Ви надлежно относно предстоящия тогава VI Редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Подготвихме становище от колегията относно предложения за изменения и допълнения на Устава на БФС, изготвени от работната група, определена с Протокол №117 от 24.08.2019г. на УС на БФС. УС на РФК София-столична гласува и предложения от колегията за промени в Устава на БФС, които Ви изпратихме през януари 2020 г. Изпращахме информация и до редовните и резервните делегати на РФК София-столична за конгреса.

В началото на годината успешно се реализира и традиционната кампания „Магистър-фармацевтите се грижат за Вашето здраве“, като бяха раздадени всички джобни календари и календари за цикъл, календари тип пирамида.
През цялата 2020 година УС на РФК София-столична гласува и изпраща становища по проекти за изменение и допълнение на закони и наредби, а представители на колегията участваха в множество работни групи, разширени заседания на УС на БФС. Взехме участие и в работни групи за изграждане на електронно здравеопазване, направления и е-рецепта. Колегията изпраща множество становища относно измененията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Усилията ни бяха насочени към проблема с помощниците на фармацевтите и подмяната ни с неквалифицирани лица.

РФК София-столична през цялата година имаше ползотворни отношения с Международната федерация по фармация (МФФ/FIP). Освен преводите на насоките за новия коронавирус, които Ви изпращахме, участвахме в проучвания на FIP, подготвихме и им изпратихме множество писма и доклади. Представители на колегията се включваха в почти всички онлайн събития, срещи, дискусии, обучения и уебинари на FIP. През целия месец септември 2020 г. представители на колегията участваха във FIP Virtual 2020, по време на който всеки ден се провеждаха различни събития – уебинари, дискусии и др. Събитието се появи на мястото на отменения за 2021 г. 80-и Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки.

През цялата година редовно Ви информирахме за дейността ни, за промени в нормативната уредба и друга информация, касаеща магистър-фармацевтите както сме правили през последните 5 години. Същевременно изпълнявахме изискванията, съгласно законодателството и спазвайки принципите на равнопоставеност на нашите членове и независимост на решенията на управителните органи. В срок и съгласно процедурите и разпоредбите бяха: вписани магистър-фармацевтите, подали заявление, издадени бяха необходимите отчислителни бележки и други документи, издадени бяха заявените професионални карти, регистърът на колегията бе редовно допълван, актуализиран и поддържан, водена бе официална кореспонденция с институции, организации, други РФК.

Благодарни сме на организациите и фирмите, които са наши партньори и които въпреки заплахата от вируса ни съдействаха и подкрепяха, разпространяваха нашите материали, организираха и ни подпомагаха за работни срещи, участия и рекламни кампании, бързо и адекватно ни подпомагаха с различни преводи, юридически становища, медийни услуги. Признателни сме и на организациите и фирмите, които отказаха да работим съвместно заради пандемията и им пожелаваме здраве и благополучие, за да имаме възможност в бъдеще да работим заедно.

Благодарим на всички наши членове, които работиха неуморно през 2020 година – колеги, Вие бяхте герои през изминалата година! Нека 2021 година да е по-успешна и по-добра за всички!

С уважение,
УС на РФК София-столична
17 яну 2021
Уважаеми колеги,

Бихме искали да споделим с Вас за успехите на колегата военен фармацевт – полк. о.з. маг.-фарм. Иван Гущеров, който е удостоен с високи отличия през последните месеци на 2020 г. Гордеем се с колегата! Той е винаги бодър, сладкодумен и интересуващ се от фармацевтите и съсловието, обичащ колегите си, шахмата и България.

За принос към отбраната и националната сигурност на Република България и във връзка с 80-годишния юбилей полковник от запаса магистър-фармацевт Иван Гущеров е награден със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов с юбилеен медал „75 години от Втората световна война”. С „Почетен знак на СОСЗР” юбилярът е удостоен със заповед на председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков. Отличията е връчил председателят на Столичната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов.

На страниците на вестник „Българско войнство“ и на уеб сайта otbrana.com пишат за него:

„Полковник от запаса магистър-фармацевт Иван Тимчев Гущеров е роден е на 11.09.1940 г. в Петрич., където завършва средното си образование с отличие. След отбиването на задължителната военна служба в НШЗО в Шумен, е приет за студент във Висшия медицински институт в София, специалност фармация. След завършването на следването си постъпва на служба в Министерството на отбраната като военен фармацевт със звание „старши лейтенант”. Службата му във въоръжените сили продължава 27 години, като последните 10 от тях е ръководител на Централната медицинска база на Военно-медицинското управление в София. През 1992 г. се пенсионира със звание „полковник“ и впоследствие продължава работа в частния бизнес.

Той е съосновател на клуб „Медик” към Столичната организация на СОСЗР. Правил е дарения за районната организация в „Младост” и Столичната организация, като редовно абонира с лични средства клуб „Медик” за вестник „Българско войнство”. Бил е дългогодишен член на ръководството на Българската федерация по шахмат и на шахматната секция на ЦСКА. В продължение на повече от 20 години Иван Гущеров е един от най-активните шахматни деятели в България“.


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Отиди на страница  1 2 3 ... 69 70 71