10 фев 2022
Уважаеми колеги,

Преди 15 години, на 10 февруари 2007 г (събота) в Националния дворец на културата, Министерство на здравеопазването (МЗ) учреди с конгрес нашата съсловна организация – Български фармацевтичен съюз (БФС). Конгресът продължи над 12 часа, беше тежък и труден и се проточи до 04:00 часа след полунощ. Конгресът бе изморителен поради това, че МЗ целеше да наложи безумен Устав, който да бъде приет и според който да работи съсловната организация. Същевременно, магистър-фармацевтите искахме и настоявахме за работещи текстове. Гласувахме текст по текст до ранни зори на следващия ден. Някои от текстовете при гласуването магистрите-фармацевтите успяхме да променим, но повечето от спорните текстове останаха. До днес се усеща полъха от недобрите и спорни текстове в Устава. По онова време депутатите и политиците не позволиха да бъдат включени важни за нас текстове, като това съсловната организация да регулира аптеките, както и да може да е страна по договарянето на трудовите договори и заплатите на магистър-фа​​рмацевтите.

Уважаеми колеги,
За основаването и функционирането на съсловната ни организация са положени огромни усилия, труд и инициативност на много колеги, за да съществува тя днес и за развитието и утвърждаването на организацията. Отправям към Вас най-искрени благопожелания по случай Деня на съсловната организация на магистър-фармацевтите от името на Управителния съвет на РФК София-столична. Желаем Ви професионални успехи и много поводи за радост, гордост и удовлетворение от професията ни.


ЧЕСТИТ ДЕН НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ!

С уважение,
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
28 яну 2022
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По случай отбелязването на 15-годишнината от учредяването на Регионална фармацевтична колегия София-столична, Управителният съвет на колегията обявява най-голямата дълготрайна инвестиция на съсловната ни организация, която успя да се случи през 2021 г.

Целта е да се обогати колегията и да бъде още по-независима като се инвестираха наличните средства на организацията в дълготраен актив, който да може да се използва от максимален брой членове, както и да се предпазят наличните средства от високата инфлация.

След близо едногодишна усилена работа по проучване и търсене на подходящо помещение, множество огледи и съобразяване с възможностите на колегията, включително участие в търг по закупуване на помещение от МО, успяхме да намерим помещение, което можем да си позволим и да е подходящо за целите на организацията. След дълги преговори, продължили няколко месеца, проверки на собственост, документи, актове и т.н., УС на РФК София-столична закупи:
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
в „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“ на ет. 0 (нула) с площ: 365,11 (триста шестдесет и пет цяло и единадесет стотни) кв.м. със съответния процент идеални части от общите части на сградата и идеални части собственост върху поземления имот, находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“. Всички преговори, проверки и документи са водени в присъствието на и от представител на адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов“, с което колегията има сключен договор. Сделката и преговорите бяха водени директно със собственика.

Сделката беше изповядана в нотариалната кантора на нотариус Росица Рашева с адрес: гр. София, ул. "Кръстьо Сарафов" №1.

Всички данъци, такси, хонорари бяха заплатени от РФК София-столична.

Помещението е на замазка и мазилка. Тази и следващата година предстоят поетапни ремонти и оборудване, съобразени с възможностите на РФК и постъпващия членски внос. Влияние ще окажат и стремглаво увеличаващите се цени на строителните материали и услугите в този сектор.

Предварителният план за помещението е да има основна зала, която да се използва за обучения на членовете на колегията, презентации на фирми пред членовете, пресконференции, конференции и др. Ще бъдат изградени и приемно помещение, архив и офис на РФК София-столична.

Това ще даде възможност за гъвкави и бързи действия за организиране на събития и обучения, съответно покани към лектори, участници, гости, както и за намаляване на разходите на РФК за организиране на обучения (наем на зали, озвучаване, екрани, капацитет на залата, свободни дати и др.), а също така и полезни за членовете интерактивни срещи, работа в групи по трудовоправни въпроси и консултации.

Считаме, че с тази инвестиция членуващите в РФК София-столична магистър-фармацевти ще имат повече ползи и възможности за срещи, обучения, събития. И ако домът е крепост, то се надяваме през следващите 15 години магистър-фармацевтите в София да бъдем по-сигурни и по-уверени в наша собствена крепост, да преодоляваме трудностите и да постигаме с лекота целите си.

По-подробна информация УС ще представи на следващото Общо събрание на колегията.

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
14 яну 2022
Списъкът се публикува за Ваше улеснение по име на аптеката в азбучен ред и в допълнение с адрес на аптеката (запазен е правописа на посочените в заявленията име и адрес на аптеката). Когато видите аптеката, в която работите в списъка, упълномощеният магистър-фармацевт, който е посочен в заявлението, може да получи удостоверенията в офиса на РФК София-столична. Относно получателят на удостоверението - при подаване на заявка за издаване на удостоверение/я Вие потвърждавате, че сте информиран от къде се получава/т удостоверението /удостоверенията и че те се получават само от магистър-фармацевт, работещ в аптеката.

Обърнете внимание, ако след името и адреса на аптеката, е оставен коментар с причина за неиздаване на удостоверение/я.

Причината за неиздаване на удостоверение може да бъде - промяна на статус, неактуална информация, членски внос за повече от 6 месеца. Всичко това можете да проверите от регистъра на колегията.

За актуализация на информация относно следните промени - промяна на местоработата, нова длъжност, променени часове на работа, се подават следните документи (в зависимост от промяната), за да може безпроблемно да бъде издадено удостоверението Ви: трудов договор или договор за управление, допълнително споразумение/анекс, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в които да са посочени – длъжност, адрес по месторабота и броят на часовете по трудовия договор, както и прекратяване от предходна месторабота). Целта е да няма неточности в удостоверенията и да не Ви разкарваме няколко пъти, както и да няма забавяне по договора Ви с НЗОК. Можете да ги изпратите на e-mail: rfksoffice@gmail.com или да ги представите в офиса на колегията.

Не подавайте повторно заявки, ако до името и адреса на аптеката, в която работите, е посочено, че удостоверенията са получени.
Ако до името и адреса на аптеката е бил оставен коментар, че не е издадено удостоверение, след което по надлежен ред се подадат необходимите документи – удостоверението ще бъде издадено и в полето с текста на жълт фон – информацията ще бъде обновена, че удостоверението е издадено и че можете да го получите.

Не се издават удостоверения при некоректно попълнени заявки за издаването им. Не се издават и индивидуално подадени заявки за издаване на удостоверения, освен в случаите, в които в аптеката работи само един магистър-фармацевт, който е и ръководител на аптеката. Няма да бъдат предоставяни удостоверения, когато данните за местоработата не са актуални и не са подадени съответните документи.

Моля, имайте предвид, че Условията и реда за сключване на новите договори са обнародвани в Държавен вестник. В тях е посочено, че Заявленията за сключване на договори от търговци на дребно на лекарствени продукти се подават в срок до 15.01.2022 г. От Столичната здравноосигурителна каса са изпратили покана до аптеките относно сключването на новите договори, посочвайки че се подават в СЗОК в следното работно време 08:30 до 17:00 ч. от 29.12.2021 г. до 30.12.2021 и от 04.01.2022 до 07.01.2022 г. вкл.

Списъкът е с последна актуализация към 18:00 часа на 14.01.2022 г. Издадени са всички удостоверения с подадени заявки към 18:00 часа на 14.01.2022 г. При аптеките, при които е посочено, че удостоверение/удостоверения НЕ са издадени, информацията ще бъде актуализирана след подаване на документи и отстраняване на неточностите и ще бъде написано, че съответните удостоверения са издадени.
Прочети още
Отиди на страница  1 2 3 ... 73 74 75