Записване на аптеки, желаещи да заведат дело за суми, загубени от налагането на 8% отстъпка от НЗОК.

04 яну 2010
Уважаеми колеги,
Във връзка с ваши запитвания УС на РФК София-столична открива записване на аптеки, желаещи да потърсят загубените парични средства от едностранно наложената отстъпка от 8% от НЗОК, влязла в сила от 01.02.2005 г.. За тази цел от УС на РФК София-столична, е осигурена адвокатска кантора, която да води дела за възстановяване на сумите. Това е възможно, след като се водиха дела от името на стария „Съюз на Фармацевтите в България” и институциите се произнесоха, че отстъпката е незаконна и наложиха санкции на НЗОК.
Какво трябва да направите?
1. Да сте запазили фактури и отчети за съответния период, за който искате да си възстановите загубата. Периода е от 01.02.2005 г. до отпадането на отстъпката от договора ви. По ваша преценка периода може и да е по-кратък. Може да е само за период, в който сте имали договор с НЗОК.
2. Да сте изчислили сумата, за която ще водите дело.
3. Да се запишете тук, след което ще получите телефони за връзка с адвокатската кантора.
4. Да проведете среща с адвокатите и да уточните подробностите /юридическите и финансовите аспекти на делото/.
5. Трябва да действате много бързо, тъй като срокът изтича след няколко дни, след което няма да има друга възможност.

Краен срок за записване 14 януари 2010 г.

С уважение
Венелин Сапунаров маг.фарм.
Председател на УС на РФК София-столична

Записването приключи