Редовно годишно общо събрание на РФК-София-Столична на 7 февруари 2010 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 13:00 часа. Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 11.30

03 фев 2010
Бихме искали да ви информираме за процедурата относно провеждането на редовно годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 7 февруари 2010 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 13:00 часа.
Уважаеми колеги,
Както знаете годишното общо събрание на РФК-София-Столична на 24 януари 2010 г. в зала 1 на НДК се провали.Нямаше изискуемия кворум присъстваши според закона за съсловна организация на магистър фармацевтите.
Бихме искали да ви информираме за процедурата относно провеждането на редовно годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 7 февруари 2010 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 13:00 часа.
Влиза се през главния вход на НДК.С асансьори 11 и 12 или ескалаторите в дясно от входа се качвате до шестия етаж.Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 11.30 часа на шестия етаж по азбучен ред на малко име.
Участниците трябва да се легитимират с лична карта и да се подпишат в протокола. Всеки участник който не е присъствал на предното събрание ще получи членска карта. Молим присъствалите на първото събрание да си носят членските карти.В залата ще има пропусквателен режим и ще се допускат членове, които показват на охраната членска и лична карта за удостоверяване на самоличноста.Тази процедура ще се прилага при всяко влизане в залата.
За изключените от РФК София-столична за невнесен членски внос за повече от 6 месеца, както и незаписани в съюза не са предвидени членски карти.Те ще могат да наблюдават събранието без да могат да участват в него. За тях е осигурен достъп в залата през входа на залата най-вляво.
Кафе паузи, вода и храна не са предвидени. Може да си носите или да си закупувате от кафетата пред залата.
Към момента членовете на РФК София-столична са 1367 магистър фармацевти.
Актуалния списък на регистъра на РФК София-столична за 2010 г. може да прочетете на сайта на организацията https://www.rfk-sofia.org//news.php .След 3 февруари.
Присъствието на хората от този списък е наложително, за да се проведе легитимно събрание.
Моля всеки да уведоми своите познати от списъка за необходимоста от присъствието му.
Ако нямаме кворума изискуем по закон събранието ще пропадне. Вече загубихме около 17 000 лв. от нашия си членски внос, има голяма вероятност РФК-то да изпадне в нелегитимност. Тогава УС на РФК София-столична няма да може да ви представлява. Ще спре издаването на удостоверения, изяви по медиите, няма да се събира членски внос и няма да имаме делегати на конгреса на БФС. Информираха ни,че конгреса ще се проведе на 5,6 и 7 март 2010 г. на „Златни пясъци”.
Делегатите, които ще се избират трябва да са членове на колегията, тоест да бъдат между тези 1367 човека от актуалния регистър. Отделно ще поискаме да декларират, че имат възможност и ще присъстват на конгресите в бъдещите 3 години където и да се провеждат. Въз онова на този списък ще трябва да изберем 137 делегати.
Ще бъде пуснато съобщение до медиите с информация, че работата на аптеките в София ще бъде ограничена в неделя 7 февруари 2010 г. от 12.00 часа до 19.00 часа.

С уважение

УС на РФК София-столична

Членски карти за 2010 г. след събранието няма да се предоставят.
Решението и мотивите за изключване на 790 члена на РФК София-столична беше публикувано във вестник „Дневник” брой 14 (21.01.2010). Списъка с имената ще бъде публикуван на сайта на организацията https://www.rfk-sofia.org//news.php.
Тези колеги нямат ангажимент към събранието, освен ако желаят да слушат.