Нов фармацевтичен закон в Румъния

12 дек 2010
Нов фармацевтичен закон в Румъния
Нов фармацевтичен закон понастоящем се обсъжда и вероятно ще влезе в сила в началото на 2011 г. Новият закон съдържа следните по-важни разпоредби за регулация на аптечната система в страната:


1. Аптека може да бъде открита само ако фармацевтът запази 51% от собствеността.
2.Вериги аптеки не могат да купят друга аптека освен ако акционерът не е фармацевт като единствен съдружник или част от сдружения на фармацевти, който притежава най-малко 51% от акциите.
3.Ръководител на аптека могат да бъдат само фармацевти с поне две години доказан професионален опит, като им се разрешава да управляват само една аптека (преди отговорен фармацевт е ръководил аптека въз основа единствено на сертификат за членство в Колегията на фармацевтите в Румъния)
4.Ще бъдат забранени продажби в интернет на лекарства, отпускани само по лекарско предписание.
5.В населени места с повече от 20 000 жители ще трябва да има поне една аптека, предлагаща фармацевтични услуги на населението 24 часа в денонощието.
6.В градските райони откриването на нова аптека ще се основава на броя на жителите и на разстояние минимум 500 метра от друга съществуваща аптека.
7.От 2011 г. повече няма да се отварят аптеки в големите магазини – молове, жп гари и летища.
8.Като изключение от демографското правило аптека може да бъде открита само в рамките на радиус от 100 м от болници, които имат отделения за хоспитализирани болни или спешни отделения, само ако аптеката има постоянно работно време.
9.Аптеките и дрогериите ще бъдат задължени да събират лекарства с изтекъл срок от пациентите и населението.

Министърът на здравеопазването г-н Атила Чеке заяви, че това е единственият начин да се върнат аптеките на фармацевтите, опит, допълва той, който ще допринесе за това фармацевтите да наблегнат повече на предоставянето на най-качествени фармацевтични услуги в своите аптеки.
Фармацевтична група на Европейския съюз (PGEU) – Месечен отчет за дейността
– ноември 2010, стр.16-17