Важно за удостоверенията за НЗОК, загубилите членство/права и работата на офиса на РФК София-столична

10 апр 2019
Важно за удостоверенията за НЗОК, загубилите членство/права и работата на офиса на РФК София-столична


Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви информирам, че към момента от 1 март 2019 г. до сега са предадени само 576 броя удостоверения.

Издадени (готови) и неполучени удостоверения за РЗОК София-град 2019 /Здравна каса/, издадени от РФК София-столична се публикуват всекидневно на сайта на РФК София-столична.

Не се издават удостоверения на членове, които имат задължения за повече от 6 месеца.

Не се издават удостоверения, когато не е попълнена заявка от сайта на РФК София-столична.

На 14 април 2019 г. са изгубили права/членство над 200 членове на
РФК София-столична, след като до тях са изпратени имейли за подсещане през декември и февруари и SMS на 21.12.2018 и 27.02.2019 г. Те ще трябва да си възстановят членството/правата и чак тогава ще могат да получат удостоверения.

Тъй като не бихме искали да Ви създаваме проблеми и след това да се налага да събирате документи за възстановяване на членство или да имате проблеми с институции, подсещаме тези от Вас, чиито членски внос е повече от 6 месеца към момента, да погасят задължението - на 14 април системата автоматично ще промени статуса им на загубил права.

Проверка на статуса и задълженията може да направи всеки в реално време от сайта на РФК София-столична.

89 колеги са попълнили анкетата от имейла от 19 март 2019 г., че имат удостоверения със срок на валидност до 30 април 2019 г. и не са внесени в РЗОК. Имената им ще бъдат внесени в РЗОК София-град, за да признаят удостоверенията им. Останалите ще трябва да внесат нови удостоверения, съгласно правилата от имейла от 19 март 2019 г.

Работата на офиса е затруднена и приоритетно се предават удостоверения от 3 април. Към момента постоянно има опашка от по над 10 души. По тази причина приемането на телефонни разговори от офиса са редуцирани и се отговоря на позвънявания само, когато няма хора в офиса.

През този период съм в отпуск от моята работа (от 4 до 12 април, до края на тази седмица) и съм на разположение в офиса на колегията, за да подпомогна работата и нашия служител. Тъй като с част от колегите не успяваме да разговаряме през годината, по този начин в офиса с колегите обменяме мнения и предложения

До края на седмицата ще трябва да бъдат предадени над 800 удостоверения.

В момента се вписват и новозавършилите магистър-фармацевти от 4-те факултета на МУ София,СУ София, МУ Варна и МУ Пловдив.

С уважение,

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична