Навигация

Боровец бе столица на фармацията и фармацевтичните науки за четири дни

09 май 2023

От 27 до 30 април в Боровец се проведе VIII Конгрес по фармация с международно участие. Темата на конгреса бе „Escape from the Pandemonium – Pharmaceutical restart 2023“. Участваха над 330 делегати от страната, както и експерти от Австрия, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Северна Македония и Унгария. По време на форума участниците имаха възможност да общуват с водещи експерти, да се запознаят с резултатите от научните им проучвания и вижданията им за предизвикателствата във фармацевтичната наука и практика. В научната програма бяха разгледани множество проблеми на фармацевтичната наука и представени различни тези, бяха изнесени над 90 доклада и имаше над 130 постерни презентации. По време на форума бяха проведени и няколко дискусии, една от тях бе с модератор водещият на „Панорама“ Бойко Василев, който се погрижи тя да бъде ползотворна и интересна за участниците.
Конгресът се организира от Българското научно дружество по фармация. Неговият председател проф. Георги Момеков приветства участниците по време на официалното откриване. „Това не е конгрес за COVID-19 а за това какво ще правим от тук нататък и как ще продължим да работим във всички сфери в този микс, който е фармацията“, заяви той. „Имаме честта да сме домакини на международни експерти от най-важните точки на Европа и родни топ експерти“, изтъкна проф. Момеков. Той благодари на организационния и научния комитет, както и на БФС. „Благодаря на Българския фармацевтичен съюз, който винаги е стоял до нас и ние до него, защото това са двете страни на една и съща монета“, посочи той.

Участниците приветства и патрона на конгреса и ректор на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков. „От последното провеждане на конгреса през 2019 г. до сега бяхме свидетели на предизвикателствата на COVID-19. Убеден съм, че се справихме добре“, заяви той. „Току-що бях избран за ректор на 26 юли и трябваше до 1 октомври да свържем в онлайн мрежа 12 000 студенти и 2500 преподаватели в университет, в който нямаше wi-fi. Направете си сметка какво се случи през този август и половината от месец септември“, разказа той. Тематиката на конгреса е изключително актуална и важна за бъдещето развитие на медицината и фармацевтичните науки, за да направим равносметка на това, което научихме и на уроците, на които предстои да отговорим в бъдеще, отбеляза акад. Трайков.

Проф. Александър Златков, декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София и председател на Научния комитет на конгреса, приветства участниците и пожела ползотворна работа. По думите му динамично развиващата се фармацевтична наука и невероятните научни и технологични открития са предизвикателство, на което могат да отговорят само подготвените за това специалисти. „Настоящият научен конгрес дава ясна формула за успех: постоянно да се надграждат знанията и да се усъвършенстват професионалните умения“, отбеляза той.

Председателят на Български фармацевтичен съюз маг.-фарм. Димитър Маринов също приветства участниците. „Фармацевтите се нуждаят от Вас, за да ги въведете в морето от знания и да могат да бъдат още по-полезни за обществото в своята работа“, заяви той. По думите му по време на пандемията става ясно, че само с маркетинг и търговия не става, а е нужна наука, за да има прогрес.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов пожела успех на форума и заяви: „Важно е да продължим с достойнство да защитаваме нашата високоблагородна професия и да използваме факта, че хората започнаха да възприемат нашата професия по различен начин“. Той изтъкна, че такъв тип форуми са научния градеж, който е необходим за развитието на фармацевтичното общество.

Проф. Рахамин Шекерджийски също поздрави присъстващите и се изказа, както сам отбеляза- като технолог, за развитието на фармацията като наука и практика.

Поздравителни адреси за конгреса бяха постъпили от Аркади Шарков, съветник на министъра на здравеопазването, от проф. Божидар Йорданов, декан на Факултета по дентална медицина, от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Регионална фармацевтична колегия София-столична бе представена по време на конгреса от маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на УС на РФК София-столична, маг.-фарм. Вергиния Лазарова, зам.-председател на УС, маг.-фарм. Йордан Славчев, зам.-председател на УС, маг.-фарм. Мирослава Кръстева-Райкова, секретар на УС, маг.-фарм. Данаил Русев, член на УС, маг.-фарм. Станислав Цанков, член на УС. Проф. Вирджиния Цанкова, която е преподавател във Фармацевтичния факултет на МУ-София и е член на Контролна комисия на РФК София-столична, бе модератор на един от сателитните симпозиуми. Ръководството на колегията подкрепя подобни форуми и търси възможности за подходящи теми за продължаващо обучение. По време на четиридневния форум бяха проведени разговори между председателя на колегията маг.-фарм. Коцев, предходния председател на колегията маг.-фарм. Сапунаров, проф. Момеков и проф. Златков. Четиримата обсъдиха и търсиха възможност за осъществяване на съвместен проект между РФК София-столична и Българското научно дружество по фармация, като акцент в разговора бе повишаване на квалификацията на членовете на колегията и продължаващото обучение.

Автор на материала и снимките: Венелин Сапунаров

Проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация, приветства участниците и откри VIII Конгрес по фармация с международно участие;
Проф. Александър Златков, декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София и председател на Научния комитет на конгреса, пожела успех на конгреса;
Маг.-фарм. Димитър Коцев (първият от дясно наляво), председател на УС на РФК София-столична,проф. Георги Момеков (вторият от дясно наляво), проф. Александър Злаков (третият от дясно наляво), маг.-фарм. Венелин Сапунаров (четвъртият от ляво надясно), предходният председател на УС на РФК София-столична, обсъдиха възможностите за сътрудничество и теми за продължаващо обучение;