Навигация

Делегати за VII Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС на РФК София-столична

07 мар 2023

По точката от дневния ред:
Избор на делегати за Конгрес на БФС (VII Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС) , Общото събрание на РФК София-столична взе единодушно следното решение:
Общото събрание избра 146 магистър-фармацевти, членове на РФК София-столична, съгласно списък от 09.02.2023г, за редовни делегати на РФК София-столична, които да вземат участие в Конгрес на БФС.
Не е попълнена квотата от 151 делегата, както няма избрани резервни делегати.

Списък на избраните делегати на РФК София-столична за Конгрес на БФС, съдържащ три имена и УИН от 09.02.2023 г.
Име Презиме Фамилия УИН
1 Аделина Генчова Любенова 2210000007
2 Албена Александрова Чамурджиева 2210000015
3 Албена Данчева Ангелова-Клисурска 2210000018
4 Александра Цветанова Савова 2210002670
5 Александър Руменов Славов 2310000160
6 Ана Томова Авджиева 2210000052
7 Анастасия Николаева Стоилова 2210003786
8 Анжела Богомилова Клечорова 2210000087
9 Анита Бойчева Спасова 2210003732
10 Анна Любчова Тодорова 2210000104
11 Анни Николова Пейкова 2210000110
12 Антон Костадинов Вълев 2210000131
13 Асена Христова Сербезова 2210000141
14 Ася Ангелова Иванова 2210000143
15 Атанас Атанасов Лукарски 2210004904
16 Бойка Георгиева Цветкова 2210000180
17 Борислав Иванов Борисов 2210003068
18 Борислава Петкова Ангелова 2210002251
19 Боряна Цветославова Шкутова 2210000208
20 Валентина Боянова Петкова-Димитрова 2210000221
21 Валентина Петрова Стайкова 2210002148
22 Валентина Стефанова Славчева 2210000234
23 Валентина Йорданова Докторова-Петрова 2210000229
24 Ваня Георгиева Шопова 1610000847
25 Велина Христова Григорова 2210000275
26 Венелин Иванов Сапунаров 2210000283
27 Вергиния Василева Лазарова 2210005063
28 Весела Божидарова Георгиева 2210000307
29 Веселка Ивова Иванова 2210005313
30 Веселка Маркова Дудева 2210002593
31 Веселка Димитрова Василева-Илиева 2210000336
32 Виктор Жоржов Мизов 2210003505
33 Виктор Тенков Тенев 2210005192
34 Виктория Емилова Георгиева 2210005444
35 Виолета Иванова Цигова 2210003687
36 Вирджиния Йорданова Цанкова 2210000376
37 Владимир Василиевич Попов 2210000380
38 Галя Тодорова Петрова 2210003154
39 Генка Иванова Петрова 2210000423
40 Гергана Пеева Андре 2210000464
41 Гергана Иванова Крумова 2210000460
42 Гоце Нове Алексоски 2210003503
43 Давид Маринов Дончев 2210000480
44 Данаил Светославов Русев 2210004121
45 Дарина Георгиева Лалева 2210004915
46 Деян Радославов Рашков 2210004960
47 Диляна Георгиева Подолешева 2210000577
48 Димитрина Живкова Желева-Димитрова 2210003817
49 Димитър Цветанов Коцев 2210000614
50 Димитър Митков Маринов 2210000605
51 Димо Илиев Янков 2210005344
52 Драгомир Христов Чернев 2010000001
53 Евгени Евгениев Григоров 2210000650
54 Евгения Стоянова Петкова 2210000657
55 Елена Найденова Куцарова 2210003008
56 Елина Свиленова Петкова 2210002927
57 Елисавета Пламенова Савова 2210003489
58 Емил Георгиев Вучков 2210004191
59 Живка Стоянова Стоева 2210002908
60 Златка Георгиева Здравкова 2210000782
61 Зорница Добромирова Стойновска 2210003963
62 Ивайло Горанов Симеонов 2210003942
63 Иван Руменов Бакалов 2210000834
64 Иван Атанасов Узунов 1610001058
65 Илия Несторов Николов 2210000887
66 Ирина Стойкова Петкова 2210004242
67 Йовка Димитрова Младенова 2210002639
68 Йордан Любенов Славчев 2210000953
69 Йорданка Ангелова Иванова 2210004643
70 Йосиф Владимиров Найденов 2210000972
71 Калина Викторова Карчева 2210003207
72 Калоян Асенов Калоянов 2210002973
73 Камелия Миткова Бурдиняшка 2210003574
74 Камелия Светославова Царева 2210003794
75 Капка Тошева Илиева 2210000999
76 Кирил Бойков Янчев 2210003432
77 Константин Тихомиров Ташков 2210004874
78 Костадин Георгиев Димитров 2210001030
79 Кристиян Стоичков Кирилов 2210001069
80 Лили Пламенова Пейкова 2210001093
81 Лили Атанасова Томова 2210005118
82 Лилия Йорданова Караманчева-Добрева 2210001098
83 Лиляна Асенова Николова 2210001109
84 Лъчезар Златков Спасов 2210003341
85 Любен Георгиев Станков 2210002059
86 Любомир Тодоров Палейков 2210001160
87 Мазин Модхи 2210002341
88 Максим Борисов Младенов 2210003602
89 Маноела Методиева Манова - Овчарова 2210001190
90 Маргарита Ангелова Грозданова 2210001193
91 Мариана Тодорова Чешитева 0310000432
92 Мариана Дончева 2210004998
93 Мария Иванова Мечева 2210003951
94 Мария Светославова Кокудева 2210004911
95 Мария Тодорова Димова 2210001298
96 Марияна Савова Стоянова-Коцева 2210001316
97 Марияна Любомирова Цинцева 2210001310
98 Мая Любомирова Попова 2210001335
99 Мая Чавдарова Йотова 2210001339
100 Милена Емилова Пастармаджиева 2210002657
101 Милена Христова Хинова-Настева 2210001360
102 Минас Бердж Керимян 2210001370
103 Мирела Ангелова Керпиева-Димитрова 1610000925
104 Мирослав Здравков Стоянов 2210001376
105 Мирослава Огнянова Кръстева-Райкова 2210001382
106 Михаил Иванов Савов 2210003490
107 Наталия Стоянова Кокудева 2210003174
108 Невена Станимирова Тодорова 2210003815
109 Невена Емилова Захариева 2210003461
110 Нели Борисова Наумова 2210001447
111 Николай Христов Костов 2210001481
112 Николай Михайлов Недялков 2210003410
113 Николай Николаев Адамов 2210005292
114 Николета Филчова Крумова 2210001482
115 Николина Георгиева Ковачева 2210001483
116 Николина Колева Митева 2210003307
117 Олга Александровна Кондратиева 2210001499
118 Орлин Василев Недев 2210001508
119 Паулина Андреева Андреева 2210001525
120 Петър Пенчев Василев 2210001556
121 Пламен Петров Гешев 2210002803
122 Пламен Трайков Минков 2210001591
123 Радослав Георгиев Георгиев 2210001611
124 Росен Петров Платнаров 2210001651
125 Саад Таммам Алуани 0410000188
126 Сава Огнянов Георгиев 2210001699
127 Сашка Кирилова Петрова 2210001710
128 Светлин Димитров Стоилов 2210003645
129 Светлин Георгиев Карапетров 1510000034
130 Светозар Илиев Петров 2210001740
131 Светослав Андреев Крумов 2210001743
132 Светослав Николаев Стоев 2210003197
133 Силвия Неделчева Трендафилова 2210005262
134 Симеон Светославов Георгиев 1010000143
135 Симона Петрова Янчева 2210003962
136 Станислав Бориславов Цанков 2210001814
137 Стефан Венциславов Балкански 2210002340
138 Тодор Генадиев Найденов 2210001910
139 Христина Викторова Лебанова 2210002305
140 Цветан Красимиров Кръстев 2210001959
141 Цветанка Методиева Вълчанова 2210001967
142 Цветанка Иванова Лютакова 2210001964
143 Цветанка Иванова Илиева-Георгиева 2210001963
144 Юксел Ахмедов Ахмедов 0410000160
145 Юлия Василева Дарашка 2210002004
146 Юлия Георгиева Вълева-Костова 2210002005