Навигация

Фармацевтичният факултет на МУ-София с нова Международна магистърска програма по "Оценка на здравни технологии с фармакоикономика"

27 юни 2019

Уважаеми магистър-фармацевти,

Колегите от Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София ни информираха за най-новата магистърска програма във факултета, по която могат да се обучават магистър-фармацевти. Международната магистърска програма по "Оценка на здравни технологии с фармакоикономика" се отнася до различните аспекти на теорията на процеса, методите за оценка и приложение на оценката на здравните технологии, оценката на установени технологии, оценка на пазарната реализация на новите технологии.

Редица държави от ЕС въвеждат т. нар. „оценки на здравни технологии“, чрез които се измерва добавената стойност на новите здравни технологии в сравнение с вече съществуващите такива. Примери за здравни технологии са лекарствени изделия, медицинско оборудване, методи за диагностика и лечение, рехабилитация и методи за профилактика.

Магистърската програма е предназначена, както за магистри по медицински специалности и магистри по химия, биология, биотехнологии, икономика и право, работещи в областта на здравеопазването.

За обучението на курсистите ще се погрижат водещи международни и български преподаватели. Сред чуждестранните лектори ще бъдат представители на университета в Грьонинген, университета в Атина, МУ Варшава, изследователи с опит в оценката на здравните технологии в други страни, консултанти на Световната здравна организация и др.

Условията за участие и повече информация можете да намерите в брошурата на новата магистратура. Изтегли в PDF тук.

С уважение:
Ма.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON College International