Навигация

Представяне на новите членски карти подготвени от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична за редовните членове

22 мар 2013

Уважаеми колеги,
бихме желали да ви представим новите членски карти подготвени от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична за редовните членове.

Членската карта е с нов облик и коренно различна като идея от предходните.


Картата е първа стъпка от проекта за електронизация и персонализация на магистър-фармацевтите на територията на София.
Картата има снимка на притежателя, УИН и имената на български и английски.Текстовете на картата са съобразени с изискванията на Нормативната база в страната,
както и с част от изискванията на Английския, Германския, Испанския, Италианския, Португалския и Австрийския фармацевтични съюзи. Това обаче не ви дава възможност да започнете работа, а само да получите съдействие или да се представите на международни конгреси и прояви като магистър-фармацевт.Вижте прикачения файл.

На вторият етап от развитието на проекта ще може да получавате индивидуална и специфична информация.
Както и специализирана информация от решения на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

Ще можем да провеждаме персонализирани допитвания по основни въпроси касаещи магистър фармацевтите. Имаме идея те да са своеобразни електронни фармацевтични референдуми, които да покриват изискванията на закона и да са легитимни.

На третия етап от проекта с картата ще имате достъп до специалицирани обучения и ще получавате съответни акредитации, които ще ви се натрупват автоматично.
Ще може да разпечатвате на вашият компютър съответните сертификати от обученията.
Ще може да се регистрирате автоматично и да се провеждат събрания през интернет. Ако въведат електронните рецепти и ако институциите приемат
предложението ни, ще има възможност да влизате в системата автоматично с картата след прочитане от четец.
При въвеждане на единна европейска система за магистър-фармацевти има възможност да интегрираме картите към нея.

Имаме амбиция да представим проекта пред други фармацевтични организации в Европа.

Членските карти ще се предоставят при регистрация за събранието на 24 март 2013 г. неделя зала 3 на НДК .
Начало на регистрацията 16:00 часа, начало на събранието 17:00 часа.

Членове които нямат членски карти,няма да имат достъп до горе изброените екстри.

С уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична