Навигация

РФК София-столична бе партньор на IX Национална конференция по медицински и здравен туризъм

03 юли 2019

Регионална фармацевтична колегия София-столична бе партньор на Деветата национална конференция по медицински и здравен туризъм. Тя се проведе в Камчия от 18 до 20 юни. В нея участваха представители на Агенцията по заетостта, Комисията за защита на личните данни, РЗИ, представители на общини, учебни заведения, лечебни заведения, хотелиери, ресторантьори и др. Темата на конференцията бе: „България – възможности за развитие на здравен туризъм“ и обхващаше въпроси относно образованието, материалната база, природата и климатичните условия, кадрите, държавната политика.

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична, бе модератор на един от панелите на конференцията. Той представи колегията пред участниците и ги запозна с ползите от опита и знанията на магистър-фармацевтите за медицинския и здравен туризъм. Участниците получиха рекламни материали, чрез които да се запознаят с дейността на колегията и работата на магистър-фармацевтите, бяха изложени и банери на колегията. В изказването си тази година той акцентира върху това да се търсят възможности да се използват знанията и опитът на магистър-фармацевтите по отношение на лечебните свойства на билките и етеричните масла. Като част от изложението за неизползвания потенциал на магистър-фармацевтите в сферата на лечебния туризъм, той представи и практики от други страни, където магистър-фармацевтите имунизират, измерват кръвна захар и др.

Божидар Михайлов, директор на дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна, към Агенцията по заетостта, обясни за мерките за заетост, които предприема агенцията. Той разказа за различни програми за финансиране, за стимулиране на наемането на служители, за стажуването и обучението на работното място. По думите му над 70% е успеваемостта по една от младежките програми. Трудност обаче било намирането на работа на хора, които са се върнали от чужбина, тъй като обезщетението им е по-голямо от заплащането, което им предлагат за наемане на работа. Предизвикателство било и намирането на работа за хората без образование и задържането им на работното място.

Любомир Грънчаров, старши експерт, Комисия за защита на личните данни, представи новите правила за защита на личните данни в контекста на медицинския и здравен туризъм. В изказването си той коментира и чувствителните данни в здравеопазването. По отношение на електронните досиета на пациенти даде пример с Естония, където има такива досиета и имат точна информация за хората - цялата история от раждането, прегледи, прием на медикаменти и т.н., но заради пробив в системата, за известно време са оттеглили електронното досие на пациентите докато намерят начин за повишаване на сигурността.

Организатор на конференцията е Весела Цолова, директор на Национална медийна група „Парадигма“. РФК София-столична подкрепя провеждането на националните конференции по медицински и здравен туризъм от втората конференция до настоящата.

Целта е магистър-фармацевтите да бъдат представяни пред различни обществени групи и тяхната роля като медицински специалисти в системата на здравеопазването, както и възможността магистър-фармацевтите да допринесат за развитието на медицинския и здравен туризъм.

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична
Божидар Михайлов, директор на дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна към Агенцията по заетостта
Любомир Грънчаров, старши експерт, Комисия за защита на личните данни