Навигация
Покана за посещение на помещение, собственост на РФК София-столична

23 яну 2023

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична организира Дни на отворени врати. С цел прозрачност и за да може на предстоящото Общо събрание на колегията да се води градивно обсъждане по същество, с решение на УС на РФК София-столична от 2022 г., най-любезно Ви каним на дни на отворените врати, по време на които можете да посетите и разгледате на място закупения от РФК София-столична ИМОТ:
2023 Предварително записване/самономиниране на ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА БФС като представители на РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА

23 яну 2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал да Ви уведомя, че съгласно наше решение, започва процедура за записване/самономиниране за делегати на конгреса на БФС, които да представляват РФК София-столична. Ако сте делегат на Общо събрание (ОС) на РФК София-столична това не Ви прави автоматично делегат на конгреса. Делегатите, които се запишат в настоящия списък ще бъдат гласувани на ОС по реда на тяхното записване. Можете да се запишете и на място в офиса на РФК София-столична. Целта на процедурата е да се набере максимален брой делегати за конгреса и да подготвим бързо и ефективно гласуване на Общото събрание.
Относно ОБЩОТО събрание на РФК София-столична

19 яну 2023

Уважаеми колеги,
В този имейл лист са включени редовните и доброволни членове на колегията, така и членове, които са загубили права, отчислени са за други РФК или в чужбина и които не са поискали да спрат да получават информация от колегията.

Тази информация е насочена само към редовните и доброволни членове, които НЕ са делегати на ОБЩОТО събрание на РФК София-столична, избрани през 2019 г.

До делегатите на ОБЩОТО събрание на РФК София-столична, избрани през 2019 г., които са декларирали имейл беше изпратен имейл на 14 януари 2023 г.
Покана общо събрание на РФК София-столична

26 дек 2022

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична на основание чл. 21, ал. 1 от ЗСОМФ свиква общо събрание на РФК София-столична, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 17:00 часа в зала 6 на НДК гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на редовни делегати за Общо събрание (ОС) на РФК София-столична;

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична на основание чл.21, ал. 2 и чл. 25, т.7 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и чл.8, ал. 2 от Устава на колегията, свиква редовно годишно Общо събрание на РФК София-столична, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа в зала 6 на НДК гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Правилник за избор и освобождаване на делегати за ОС на РФК София-столична;
2. Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на РФК София-столична, отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия;
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
5. Приемане на процедура за нарушилите ЗСОМФ магистър-фармацевти, невписани в регистъра на БФС;
6. Избор на делегати за VII Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
7. Вземане на решение считано от януари 2023г. сумите, заплащани на основание чл. 40, ал. 4 от Устава на РФК София-столична за публикуване в Държавен вестник, да бъдат разходвани за подпомагане на тежко болни членове на колегията.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на общото събрание на РФК имат право да участват само предварително избраните делегати. Участието в общото събрание може да бъде само лично. Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне в 16:30 часа. Общото събрание ще започне в 17:00 часа за избор на делегати за ОС. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична
133 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Фармацевтичния факултет на МУ-София

13 окт 2022

На тържествена церемония на 26 септември бе открита учебната година във Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София. 133 първокурсници прекрачиха за първи път прага на факултета.

Проф. Милен Димитров, зам.-декан на факултета, бе водещ на церемония, пожела на добър час на първокурсниците и ги приветства.