Навигация
Покана от УС на РФК София-столична към кандидатите за председател на УС на БФС

29 май 2013

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична кани всеки, който има желание да стане част от бъдещото ръководството на БФС, да се представи на делегатско събрание на колегията. Ако някой от бъдещите кандидати има желание да представи плана си за развитието и решаването на проблемите на фармацията в България, УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще организира среща с делегатите и членовете на колегията. Всички ще бъдете предварително уведомени. Управителният съвет на РФК София смята, че това е демократичен и прозрачен начин всеки кандидат да се представи, да ни запознае с идеите и вижданията си, да отговори на въпроси на делегатите от София. Ако има много желаещи, ще обсъдим варианти за организиране на предизборен дебат по проблемите. Надяваме се, че кандидатите за бъдещи постове в БФС няма да пропуснат възможността да спечелят симпатията, а защо не и гласовете на делегатите на най-голямото РФК в страната.

Очакваме заявките Ви до 14 юни 2013 г. включително на майл sfb_bg@yahoo.com или внесени в офиса на РФК София-столична , ул.А.П.Чехов № 10

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична

Конгрес на Български фармацевтичен съюз

29 май 2013

Уважаеми колеги,
на 24 май 2013 г. във вестник "Стандарт" на страница 14 е била публикувана поканата с дневния ред за 4-ти /четвърти/ редовен отчетно изборен-конгрес на Български фармацевтичен съюз.
Прилагам сканираната обява. Тя е публикувана и на сайта на Български фармацевтичен съюз.
Делегатите на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще бъдат индивидуално запознавани с информация от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

С Уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
Резюме от проведен Управителен съвет на Регионална фармацевтична колегия София – столична на 21.05.2013 г.

24 май 2013

1. Обсъждане на информация относно провеждане на Четвърти редовен отчетно-изборен конгрес на БФС в края на юни.
Все още няма официална обява в национален ежедневник, но имаме информация, че такава ще има до няколко дни и едномесечният срок по устав ще бъде спазен. Взе се единодушно решение, след като това се случи, РФК София да прикани с покана на сайта си всеки, който има желание да стане част от бъдещото ръководството на БФС, да се представи на делегатско събрание на колегията. Решение дали такова събрание ще бъде свикано, кога и къде, ще се вземе допълнително, а колегите ще бъдат предварително уведомени. Управителният съвет на РФК София смята, че това е демократичен и прозрачен начин всеки кандидат да се представи, да ни запознае с идеите и вижданията си за развитието на фармацията, да отговори на въпроси на делегатите от София. Ако има много кандидати, ще обсъдим варианти за организиране на предизборен дебат по проблемите. Едва ли кандидатите за бъдещи постове в БФС ще си позволят да пропуснат възможността да спечелят симпатията, а защо не и гласовете на делегатите на най-голямото РФК в страната.

2. Обсъждане на евентуални предложения за промени по Устава на БФС на конгреса.
След публикуване на обявата за конгреса РФК ще приема предложения за промени по Устава на БФС. Нека предложенията бъдат ясно формулирани, конкретни и мотивирани. Предложенията ще бъдат разгледани от Управителния съвет на София и юристите на РФК, ако е нужно ще се направят корекции и поправки (но не смислови, а уточняващи или такива, които са правно издържани). С решение на УС на БФС е сформирана комисия, която ще приема предложения за поправки по Устава до определена дата преди конгреса. Какви са сроковете и как може да става това, ще бъде обявено на сайта на БФС (http://www.bphu.eu).

3. Признаване на точки, за водене на стажант на преддипломен стаж в Аптека.
Взе се решение да се направи предложение към Комисията по етика и качество на РФК София да разпише правила, по които магистър-фармацевтите, водещи и отговарящи за предипломния стаж в аптека на студенти 5ти курс по фармация да придобиват полагаемите им се 5 точки.

4. Предложение за автоматично, ежемесечно плащане на членски внос по банков път.
Забелязахме, че една част от колегите дали от разсеяност или по други причини, след като получат удостоверението си за членство в РФК София, престават да заплащат членски внос. Според Устава така те се самоизключват. Това е и причината броя на членовете на РФК София, рязко да се повишава в началото и средата на годината, особено преди подписване на нов типов договор със Здравната каса, след което също толкова рязко да намалява. За да улесним колегите, които се разсейват и да предотвратим евентуални техни проблеми с контролните инстанции, взехме решение да информираме колегията за възможност за автоматично, ежемесечно (не наведнъж) плащане на членски внос, което става от личната сметка на магистър фамрацевт, който сам пожелае и декларира това в неговата банка. Информация за този удобен начин ще получите допълнително на мейлите си и на сайта на РФК София.

5. Предложение за бъдеща покана на чужд лектор, които да осъществи обучение на тема "COLD CHAIN".
Разгледано бе предложението да организираме обучение на тема „COLD CHAIN”. Това е процес свързан с гарантиране на качеството на доставка на термолабилни лекарствени продукти. Решение ще се вземе, при получаване на възможностите за участие на лектора и на повече информация по въпроса и допълнително проучване на темата.

6. Разработване на проект и кандидатстване за европейска субсидия.
Има предложение за разработване на проект и кандидатстване за европейска субсидия. Проектът е още в идеен вариант, като тепърва ще се разглежда възможността за европейско финансиране . Допълнителна информация – ако и когато има развитие.

7. ИЗМАМА В АПТЕКА с фалшива рецепта за скъпо-струващо лекарство.
Получихме неофициална информация за сторнирана рецепта от Здравната каса за скъпоструващо лекарство по протокол. Причината - фалшива рецепта, фалшив протокол и фалшива книжка. Интересното е, че името на пациента и ЕГН-то са реални, данните на доктора също са реални, само че този пациент няма такава диагноза, а ОПЛ-то въобще не му е издавало рецепта. Фармацевтът в аптеката няма как да разбере фалшиви ли са печатите по „документите”, а „изписаните” лекарства обикновенно са скъпи.

Съветът ни е да внимавате:
  • с нови пациенти,
  • с нови рецептурни книжки (току що издадени),
  • когато приносителят е различен от пациента,
  • с пациенти получаващи скъпи лекарства.

Когато тези четири условия са налице, си имайте едно наум и не забравяйте, след като видите личната карта на приносителя, да запишете ЕГН-то му. С въвеждането на електронните рецепти се надяваме такива възможности за престъпления да са невъзможни.

8. Други
Председателят на УС на РФК София-столична Венелин Сапунаров е уведомил за фалшива диплома всички държавни институции, имащи отношение към това престъпление. Потърсен е от следствието, но поради извършване на следствени действия, повече информация по случая не може да бъде предоставяна.
Представяне на новите членски карти подготвени от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична за редовните членове

22 мар 2013

Уважаеми колеги,
бихме желали да ви представим новите членски карти подготвени от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична за редовните членове.

Членската карта е с нов облик и коренно различна като идея от предходните.


Картата е първа стъпка от проекта за електронизация и персонализация на магистър-фармацевтите на територията на София.
Картата има снимка на притежателя, УИН и имената на български и английски.Текстовете на картата са съобразени с изискванията на Нормативната база в страната,
както и с част от изискванията на Английския, Германския, Испанския, Италианския, Португалския и Австрийския фармацевтични съюзи. Това обаче не ви дава възможност да започнете работа, а само да получите съдействие или да се представите на международни конгреси и прояви като магистър-фармацевт.Вижте прикачения файл.

На вторият етап от развитието на проекта ще може да получавате индивидуална и специфична информация.
Както и специализирана информация от решения на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

Ще можем да провеждаме персонализирани допитвания по основни въпроси касаещи магистър фармацевтите. Имаме идея те да са своеобразни електронни фармацевтични референдуми, които да покриват изискванията на закона и да са легитимни.

На третия етап от проекта с картата ще имате достъп до специалицирани обучения и ще получавате съответни акредитации, които ще ви се натрупват автоматично.
Ще може да разпечатвате на вашият компютър съответните сертификати от обученията.
Ще може да се регистрирате автоматично и да се провеждат събрания през интернет. Ако въведат електронните рецепти и ако институциите приемат
предложението ни, ще има възможност да влизате в системата автоматично с картата след прочитане от четец.
При въвеждане на единна европейска система за магистър-фармацевти има възможност да интегрираме картите към нея.

Имаме амбиция да представим проекта пред други фармацевтични организации в Европа.

Членските карти ще се предоставят при регистрация за събранието на 24 март 2013 г. неделя зала 3 на НДК .
Начало на регистрацията 16:00 часа, начало на събранието 17:00 часа.

Членове които нямат членски карти,няма да имат достъп до горе изброените екстри.

С уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична
Годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 24 март 2013 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 17:00 часа

14 мар 2013

ПОКАНА


Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия – София – столична (РФК-София-столична), на основание чл. 8 ал. 2 от Устава на Колегията, свиква редовно годишно общо събрание на РФК-София-Столична, което ще се проведе на 24 март 2013 г. /неделя/ в гр.София, зала 3 на НДК от 17:00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК София-столична и вземане на решения по тях;
2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на РФК София-столична;
3. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
4. Избор на делегати за Конгреса на БФС;
Канят се да участват, лично или чрез упълномощени представители, редовните членове на РФК София-столична, записани в публикувания на сайта на РФК София-столична (www.rfk-sofia.org) актуален регистър на колегията. Едно упълномощено лице може да представлява само един магистър-фармацевт. Един магистър-фармацевт може да упълномощи само един пълномощник, който да го представлява на Общото събрание. Пълномощници могат да бъдат само членове на Регионална фармацевтична колегия София – столична.
Пълномощници се допускат след представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 16.00 часа. Общото събрание ще започне в 17:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

Поканата е публикувана на сайта на РФК-София-столична в съответствие с изискванията на чл. 8 ал. 2 от Устава на Колегията за обявяване на покани в извънредни случаи, а именно най-малко 10 (десет) дни преди датата на Общото събрание. Управителният Съвет на РФК-София-столична обявява поканата при условията на чл. 8 ал. 2 от Устава на Kолегията поради краткия срок, с който разполагаме за избора и подготовката на делегатите за Конгреса на БФС, както и провалилото се събрание на 10 март 2013г. поради липса на кворум.

С уважение
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК-София-Столична