Навигация
Изменения и допълнения на Наредба 28 обнародвани в ДВ, брой 67 от 27 август 2010 г.

28 авг 2010

Можете да изтеглите и прочетете Измененията и допълненията на Наредба 28 обнародвани в ДВ, брой 67 от 27 август 2010 г. от тук
Изменения и допълнения на Наредба 28 обнародвани в ДВ, брой 67 от 27 август 2010 г.
Почивай в мир

27 май 2010

На 21.05.2010 година внезапно почина магистър фармацевт Ели Жаклен Бехар. Житейският и професионалния си път той посвети на фармацевтичното изкуство от студентската скамейка, през производството, научната и преподавателска дейност до прекия контакт с хората, нуждаещи се от фармацевтична помощ. Повечето от нас познават преподавателя, възпитавал ни в любов и отговорност към професията, не просто преподавайки сухата материя на химията, но с човешкото си отношение, колегиалното разбиране и огромно търпение. Не са малко и колегите срещнали в негово лице специалист с оригинални иновационни идеи, пресекли пътищата си на попрището на фармацията във всичките й аспекти.

Нека го запомним със странната му усмивка и интересните му идеи за живота!