Навигация
УДОСТОВЕРЕНИЕ

23 юни 2007

Уважаеми колеги,

След изчакване на процедурите, получих удостоверението за работа с лични данни.
Доколкото съм информиран други РФК-та, както и УС на БФС все още нямат такова.
Надявам се членовете на РФК София-Столична да бъдат спокойни. Ние работим за тях.

Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на РФК София-Столична