Навигация
Офисът на РФК София-столична няма да работи до набирането на необходимия брой делегати за Общо събрание на РФК София-столична

16 окт 2019

Уважаеми колеги,

Офисът на РФК София-столична няма да работи до набирането на необходимия брой делегати за Общо събрание на РФК София-столична
, тъй като организацията няма да може да функционира нормално ако не се наберат делегати. Едно от нещата, които могат да се случат е колегията да не бъде представена на национално ниво.
През тoзи период телефоните в офиса също няма да работят.

В момента се провежда разяснителна кампания на място сред колегите.
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична на 9 октомври 2019 г.(четвъртък) ще работи от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

09 окт 2019

Уважаеми колеги,
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична на 10 октомври 2019г. (четвъртък) ще работи от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Благодарим Ви за разбирането!

ЗАПИСВАНЕ/САМОНОМИНИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА от 5 до 14 ноември (включително) 2019 г. ЗАПИСВАНЕТО Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 754 ДЕЛЕГАТ и 10% резервни.

05 окт 2019

УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 15 октомври бройки, която да се проведе в периода от 15 октомври 2019 г. до 28 октомври 2019 г. (до 24:00 часа).УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 28 октомври бройки, която да се проведе в периода от 28 октомври 2019 г. до 3 декември 2019 г. (до 24:00 часа). ЗАПИСВАНЕТО Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 754 ДЕЛЕГАТ и 10% резервни.


Уважаеми колеги,

След проведени дълги консултации, обстойно преглеждане на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) и насоките на БФС, както и с оглед на възможно най-прозрачно, равнопоставено, публично, законно и приложимо за Регионална фармацевтична колегия София-столична, адвокатската кантора по наше задание създаде: „Процедура за избор на делегати за Общо събрание на РФК-София –Столична“ (Процедурата) и „Формуляр за номинации“ (Формулярът), които са приети с решение на УС и комисиите на РФК София-столична на 04.10.2019 г.

След като се запознаете с тях и цялата информация от това съобщение, Ви каня да се запишете (самономинирате). Могат да се записват редовните и доброволни членове на колегията. Номинации на членове на колегията с дължим членски внос над 6 месеца към 14 октомври 2019 г. отпадат автоматично, съгласно Устава на организацията.

Номинирането може да стане, чрез попълване на Формуляра в електронна форма (посредством този имейл или от сайта на РФК София-столична www.rfk-sofia.org ) или да бъде попълнен лично на хартиен носител в офиса на РФК София-столична (гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ №10, ет. 1, ап. 3.), или изпратен по куриер/поща Формуляр според правилата в Процедурата. Срокът за записване/самономиниране е от 5 до 14 октомври 2019 г. (включително) до 24:00 часа. За да бъдат приети номинациите трябва да са постъпили до 24:00 на 14 октомври 2019 г. в офиса на РФК София-столична, включително и Формулярите, изпратени с куриер/писмо. Моля, прочетете Процедурата, за да се запознаете с реда за извършване на номинациите и администрирането им.

Както вече Ви информирахме относно промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, гласувани от депутатите в 44-то Народно събрание, предвиждат нов начин на провеждане на Общите събрания на РФК за избиране на делегати за конгреса на БФС.

ПРЕМАХНАТО: Общото събрание на Регионална фармацевтична колегия (РФК) се състои от всички членове на РФК – премахнато от депутатите от 44-то Народно събрание;

НОВО: два вида делегати – едни делегати за Общо събрание на РФК и втори делегати за конгреса на БФС;

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Общото събрание на РФК се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове;

СРОК: РФК провеждат избор на делегати за Общо събрание на колегията в срок до два месеца от влизането в сила на промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г.;

ПРОЦЕДУРА: няма записана процедура за избора на делегати, освен срока в промените на ЗСОМФ.

Промените са представени в схема:
Променено работно време на офиса на РФК София-столична на 18 септември (сряда) 2019

17 сеп 2019

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 18 септември 2019 г. (сряда) офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще работи от 10:00 до 17:00 часа.

Благодарим Ви за разбирането!
РФК София-столична организира обучение с проф. Клод Фаруджа на 18 септември (сряда) от 18:30 ч. в зала №8 на НДК. Влизане през вход А4

16 сеп 2019

Уважаеми колеги,
От името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична бих искал най-любезно да Ви поканя на организираното от колегията обучение на 18 септември 2019 г. (сряда) от 18:30 часа в зала №8 на Националния дворец на културата. Влизане през вход А4. Лектори на обучението по покана на колегията ще бъдат проф. Клод Фаруджа, председател на Европейската група на индустриалните фармацевти и на Асоциацията на квалифицираните лица в Малта, и г-н Николай Стоянов, главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ПРОГРАМАТА включва три лекции в две направления:
- „Възникване, съществуване и прекратяване на трудовото правоотношение“, лектор г-н Николай Стоянов, главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, продължителност 60 мин. - от 18:30 ч. до 19:30 ч.
Лекцията ще обхване следните аспекти: 1. Съдържание на трудовия договор. Момент на възникване на трудовото правоотношение; 2. Основни права на работника и служителя при възникване на трудовото правоотношение; 3. Прекратяване на трудовия договор. Видове основания, момент и необходими документи; 4. Обжалване на заповед за уволнение.

- „Прилагане на делегирания регламент относно характеристиките за безопасност: Когато работата ви стане трудна, продължавайте да сканирате!“, лектор проф. Клод Фаруджа, продължителност 90 мин. – от 19:30 до 21:00 ч.
Лекцията ще се съсредоточи върху Делегирания регламент за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба и правните задължения на различните участници във фармацевтичната верига на доставки. Ще бъде показана и обсъдена инфраструктурата на системата на хранилищата. Ще се даде експертен поглед върху функционирането на системата за проекти, така че да се даде възможност за по-добро разбиране на практическите последици от предупредителните съобщения и тяхното управление, с което специалистите могат да се сблъскат в ежедневната им практика.

ЛЕКТОРИТЕ


Г-н Николай Стоянов е главен юрисконсулт на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труд“ от 2012 г. Работи в Агенцията от 2004 г., последователно като младши и старши юрисконсулт. Представлява ИА ГИТ и изпълнителния директор пред съда и държавните органи, изготвя проекто-решения от името на изпълнителния директор, води встъпителни и надграждащи обучения на инспекторите по труда и юрисконсултите в ИА ГИТ. За целите на контролната дейност анализира съдебната практика по трудово право на Върховните, административните и районните съдилища.
Проф. Клод Фаруджа е хабилитиран по специалността „Приложна и биологична химия“ в университета в Малта. Дипломиран магистър-фармацевт е от университета в Малта и е придобил докторска степен по „Фармация“ от университета в Илинойс, Чикаго. Има опит като квалифицирано лице по договор и консултант по осигуряване на качеството и регулаторни въпроси. От много години е сътрудник на Европейската група на индустриалните фармацевти, Кралското химическо дружество и Института за наука и технологии, а също така е и научен член на Кралското фармацевтично дружество. В момента проф. Фаруджа е председател на Асоциацията на квалифицираните лица в Малта, както и председател на Европейската група на индустриалните фармацевти. Наблюдава отблизо разработването на Директивата за фалшифицираните лекарства и Делегирания регламент за характеристиките за безопасност от 2011 г. и понастоящем е активен в организацията за верификация на лекарствата в Малта (MaMVO).

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

РФК София-столична поема разходите по организирането и провеждането му. Ще бъде осигурен и превод от английски на български език.
Подали сме информация за процедура по акредитация на лекцията с точки за продължаващо обучение. Единствено точките за продължаващо обучение ще се заплащат. Ще Ви информираме допълнително с колко точки ще бъде акредитирана лекцията.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

За да участвате трябва да попълните регистрационната форма. След запълване на местата – записването ще бъде преустановено. В обучението могат да участват само редовни и доброволни членове на БФС.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

За да участвате, моля, попълнете формата за записване за обучението.


С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
Кампания с хартиени пликове за медикаменти по случай Световния ден на фармацевтите

10 сеп 2019

Включете се в кампанията по случай Световния ден на фармацевтите
Уважаеми колеги,

По случай Световния ден на фармацевтите, който се отбелязва от над 4 милиона фармацевти по целия свят на 25 септември, Регионална фармацевтична колегия София-столична и тази година организира кампания. Тя включва публикации в медиите и реклама. Новост в кампанията тази година е инициатива, която включва и участието на аптеките и магистър-фармацевтите. Колегията изработи и заплати за брандирани хартиени пликове за медикаменти (два вида – по-малки и по-големи), които да достигнат до пациентите посредством аптеките.

От 10 до 18 септември 2019 г. можете да посетите офиса на РФК София-столична, за да получите торбички, или да направите електронна заявка, че желаете да участвате от ТУК. Всяка аптека може да получи безплатно 100 по-малки и 100 по-големи хартиени плика. Стремежът ни е поне 400 аптеки да предоставят торбичките и информация на пациентите за Световния ден на фармацевтите.

Кампанията започва от 18 септември 2019 г., от този ден магистър-фармацевтите отпускат лекарствата на пациентите като ги поставят в торбичките до изчерпване на количествата.

Можете да видите как изглеждат хартиените торбички във видеото:

[clabyoutube]A7gHgOtXGGw[/clabyoutube]


Целта на тези прояви е да подкрепим Световния ден на фармацевтите, който се провежда под егидата на Международната федерация по фармация (FIP), както и да се повишат престижът и авторитетът на магистър-фармацевтите в обществото, напомняйки за значимостта на нашата професия, професионализмът и качеството на работата ни.

„Безопасни и ефективни лекарства за всички!“ е посланието на Световния ден на фармацевтите тази година. Освен празник за фармацевтите, с посланието на този ден фармацевтите по целия свят напомнят за значимостта на фармацевтичната професия. Подчертава се решаващата и жизненоважна роля на фармацевтите за безопасността на пациента, чрез подобряване на употребата на лекарства и намаляване на грешките при лекарствената терапия. Акцентът е, че фармацевтите използват своите широки познания и уникален опит, за да гарантират, че хората получават най-доброто от лекарствата, които приемат, а днес повече от всякога фармацевтите са натоварени с отговорността да гарантират, че когато пациентът използва лекарство, той няма да си причини вреда. Надсловът и послания на FIP са адаптирани за хартиените пликове, така че да достигнат и до пациентите.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international