Линк към нашата страница

Банер, бял с широчина 300 пиксела (.jpg)

<a href="https://www.rfk-sofia.org" title="РФК София - столична" target="_blank"><img style="max-width: 100%; display: block;" src="https://www.rfk-sofia.org/banners/banner_300_white.jpg" alt="РФК София - столична" /></a>

Банер, прозрачен с широчина 300 пиксела (.png)

<a href="https://www.rfk-sofia.org" title="РФК София - столична" target="_blank"><img style="max-width: 100%; display: block;" src="https://www.rfk-sofia.org/banners/banner_300.png" alt="РФК София - столична" /></a>

Банер, анимиран с широчина 300 пиксела (.jpg)

<a href="https://www.rfk-sofia.org" title="РФК София - столична" target="_blank"><img style="max-width: 100%; display: block;" src="https://www.rfk-sofia.org/banners/Banner_License_Green.gif" alt="РФК София - столична" /></a>