Внасяне на членски внос:

1.Можете да внасяте бързо и лесно членски внос, чрез ePay. От регистрация изберете РФК София-столична, въведете УИН на фармацевта и пояснение. Може да изберете месеците, които искате да заплатите;

2.Можете да заплатите членски внос във всички касите на Easy Pay. Служителят трябва да намери РФК София-столична, а Вие трябва да му кажете УИН. Плащането е без такса!

3.За внасяне на членски внос можете да използвате банковата сметка на РФК София-столична:
Първа инвестиционна банка АД, BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-СТОЛИЧНА


Членски внос можете да внесете и тук:
4. Офисът на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична на адрес: ж.к. „Изток", ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3